Skip to content

Dagnija Zigmonte

Dagnija Zigmonte – Zilo rūķu gals

Pavisam nesen pirmo reizi dzīvē aizdzīvojos bibliotēkā līdz soda naudai par laikā nenodotām grāmatām. Pirmkārt, nezināju, ka nebūs iespējams pagarināt. Otrkārt, ārkārtējās situācijas dēļ strādāju no mājām un bibliotēka, kas atrodas pie darba, nav pa ceļam. Tomēr vienudien lielā mērā tieši bibliotēkas dēļ braucu uz darba pusi un atdevu Murakami stāstus. Bet nu vairs nekoRead More »Dagnija Zigmonte – Zilo rūķu gals