Skip to content

Putnu novērojumi pa logu martā

  • Putni

Tā kā marts bija samērā silts, grasījos novākt barotavu, kad pēdējie krājumi būs izēsti un temperatūru tuvākajās dienās vairs nesolīs zem nulles. Tā arī nesanāca. Kļuva aizvien interesantāk skatīties uz putniņiem. Tie laidās aizvien biežāk. Pēdējās dienas barotavā pat paviesojās trešā barotavas suga – lauku zvirbulis. Žēl jau bija, bet barotavu novācu 30. martā. Nākošajā rītā lija. Aizstiklotajā balkonā mani sagaidīja lielā zīlīte. Pa mazu spraudziņu tā bija ielīdusi iekšā meklēt savas dienišķās sēkliņas. Pieņēmu, ka tā vairs nevar tikt laukā un gribēju jau doties atvērt logu pilnībā, bet tā aizlaidās pa spraudziņu pati. Laikam zīlītes nav gluži naktstauriņi vai lapsenes. Plosījusies pa balkonu tā droši vien bija ilgi, jo saskaitīju četras kakiņas. Vēstījums nepārprotams. Apžēlojos un izliku barotavu vēl uz kādu laiku.

Novērojumi veikti 31 dienā.

Katru dienu redzējām sudrabkaijas. Pagājušā gada pāri nomainījuši citi putni. Pa logu redzamajā apkārtnē izskatās, ka ligzdošana notiks uz trim jumtiem. Tie, kas tuvāk, mēdz gaidīt cienastus no mums un no kaimiņiem. Pirmo reizi redzējām, kā kaija pacienā savu partneri ar ko ēdamu. No tā pieņēmām, ka kaija ar sarkanāko knābja galu ir kaiju tēvs. Viņš arī regulāri nodarbojas ar tuvējā jumta apsargāšanu.

30 dienas redzējām pelēko vārnu. Reizēm tās konfliktē ar sudrabkaijām. Logam pretī, bet ļoti tālu atrodas vārnas ligzda. Bez teleskopa to īsti pat apskatīt nevar. Kad kokiem saplauks lapas, to vairs nemaz neredzēsim.

29 novērojumi mājas balodim. Trūkstošās divas dienas rāda, ka tajās neesam pievērusuši lielu uzmanību putnu vērošanai.

28 reizes atzīmēta lielā zīlīte. Praktiski tā noteikti ir viesojusies visas dienas mūsu barotavā, bet nav vienmēr sanācis īstajā brīdī būt blakus.

27 reizes dzirdēts mājas zvirbulis. Ja katru dienu mēs celtos neilgi pēc gaismas aušanas, būtu droši vien katru dienu.

22 novērojumi zilzīlītei. Pirmo reizi novēroju divas zilzīlītes vienlaicīgi. Vispār (mūsu) zilzīlītes no lielajām pa gabalu var labi atšķirt pēc grozīšanās. Lielās zīlītes lēkā apkārt un nekad negrozās uz visām pusēm kā zilzīlītes.

9 reizes sev par lielu prieku esam piefiksējuši zaļžubītes. Pirmajā reizē to izdzirdot, nepazinu, bet iegaumēju, ka svilpiens ļoti atgādina ķīvīti. Pēc tam apguvām arī pārējās putniņa izdotās skaņas. No loga zaļžubītes diemžēl redzam reti. Tās ir iemīļojušas attālus kokus, kurus mēs no loga neredzam. Toties balsi dzirdam, ja logs nav aizvērts.

Četras reizes atzīmēts zvirbuļvanags, 3 – vistu vanags. Visbiežāk – redzēts lidojumā.

Divas reizes barotavā piefiksēts lauku zvirbulis.

02.03. tika novēroti 5 nenoteikti strazdi.

Un arī šajā mēnesī tikām pie jaunumiem mūsu kopējā sarakstā.

Redzēju pa logu aizlidojam kaiju ar krietni īsākiem spārniem nekā sudrabkaijai. Visticamāk, beidzot ticis sagaidīts lielais ķīris, bet nepārliecinoši. Tomēr dažas dienas vēlāk sieva pie mājas laukā šo putnu atpazina lidojumā.

Vēl sieva novēroja aizlidojam 9 vārnveidīgus melnus putnus. Neizdevās viennozīmīgi identificēt, kaut gan daudz jau variantu nebija. Toties pēc tam dabasdatos bija lasāms, ka mazliet vēlāk novēroti 9 krauķi lidojam tajā pašā virzienā.

 

Kopējais novērojumu saraksts ar datumu, kad pirmo reizi fiksēts novērojums:

1. Mājas balodis 23.06.2014.

2. Sudrabkaija 23.06.2014.

3. Pelēkā vārna 23.06.2014.

4. Zilzīlīte 23.06.2014.

5. Mājas zvirbulis 24.06.2014.

6. Svīre 24.06.2014.

7. Lauku zvirbulis 1.07.2014.

8. Vistu vanags 21.07.2014.

9. Mājas strazds 24.07.2014.

10. Zaļžubīte 25.07.2014.

11. Lielā zīlīte 28.07.2014.

12. Baltā cielava 30.07.2014.

13. Vītītis (vai svirlītis) 09.08.2014.

14. Zvirbuļvanags 15.08.2014.

15. Pelēkais mušķērājs 26.08.2014.

16. Dadzītis 27.08.2014.

17. Bezdelīga 29.08.2014.

18. Jūras krauklis 14.09.2014.

19. Zeltgalvītis 12.10.2014.

20. Krauklis 26.10.2014.

21. Sarkanrīklīte 04.11.2014.

22. Mazais dzenis 06.11.2014.

23. Kajaks 03.12.2014.

24. Zīdaste 01.01.2015.

25. Melnais meža strazds 12.01.2015.

26. Pelēkais strazds 07.02.2015.

27. Svilpis 26.02.2015.

28. Krauķis 05.03.2015.

29. Lielais ķīris 31.03.2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *