Skip to content

Projektu vadība

Projekta vadītājs darbojas kā filtrs starp pasūtītāju un saviem darbiniekiem un necenšas celt stresa līmeni sev pakļautībā esošajiem.

Viņš labi pārzina sevis pārstāvēto produktu. Ja kaut ko nezina, tad attiecīgajā jautājumā uzticas darbiniekiem, kuri to pārzina.

Vadītājs aizstāv sava uzņēmuma intereses, galvenā prioritāte ir īstenot projektu un personīgās simpātijas / antipātijas tiek pabīdītas maliņā.

Vēl viņš saprot, ka iknedēļas (vai biežākas) kolektīvās sapulces pamatīgi tērē visu iesaistīto laiku un ka darbam atvēlētais laiks līdz ar to samazinās.

Vadītājs kolektīvas sapulces neizmanto kā ģenerālmēģinājumus sapulcēm-atskaitēm pie klienta.

Viņš saprot, ka nav jēgas katrā otrajā sapulcē stāstīt, ka ir ļoti slikti un tādēļ visus mudināt saraut un strādāt cītīgāk. Viņš zina, ka visi tāpat jau dara ko var. Īpaši tas attiecas uz projektiem, kuri ilgst daudzus mēnešus.

Projekta vadītājs zina, ka viņam pakļautie cilvēki ir pieauguši sava darba speciālisti un ka nevajag viņus motivēt ar visādām pamācībām, personīgiem pakacinājumiem vai vārdu pamazināmajām formām.

Projektā iesaistītie zina savus uzdevumus un tie nav izmētāti pa vairākām informācijas sistēmām un ekseļu tabulām. Projektu vadītājs saprot, ka uzdevumu uzskaitīšanas reģistri neveicina darbu ātrāku izpildi, ja visi esošie darbinieki jau ir pilnībā noslogoti.

Laika trūkuma apstākļos vadītājs pēc iespējas neliek darīt administratīvo darbu faktiskajiem, neaizvietojamajiem darba veicējiem, to uzņemoties pats vai nododot citiem, vairāk aizstājamiem darbiniekiem.

Dzīvē, protams, gadās visādi. Ja man kā programmētājam vajadzētu raksturot savu šī brīža situāciju vienā no projektiem, tad katru no rindkopām es ievietotu iekavās un priekšā pieliktu izsaukuma zīmi.

Varbūt ir ar ko papildināt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *