Skip to content

Masu mediju interpretācijas

Viena un tā pati ziņa, visticamāk, nopirkta no Letas un pārpublicēta. Vien virsraksts masu mediju dažādi interpretēts.


Letas versija, jādomā, oriģināls.

Krievu tēvēnets ar jaunradi nav aizrāvies.

Latviešu tēvēnets mēģina dramatizēt.

Un krievu delfiem tik pieticīgs virsraksts jau nu nepavisam nav pa prātam. Demokrātija, Latvijā taču nav demokrātijas!


Latviešu delfos un apollo minēto rakstu neatradu. Interesanti, kāpēc tā?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *