Skip to content

Būtiskākās NA iniciatīvas, ko noraidījuši koalīcijas partneri

1) grozījumi Satversmes 73. pantā, kas noteiktu, ka referendumi nebūtu rīkojami arī par pilsoņu loka paplašināšanu;

2) grozījumi Imigrācijas likumā, kas atceltu kārtību, ka trešo valstu pilsoņiem iespējams iegūt pastāvīgo uzturēšanās atļauju Latvijā, par noteiktu summu iegādājoties nekustamo īpašumu;

3) priekšlikums Pilsonības likumā noteikt, ka Latvijas pilsonība būtu atņemama par publiski paustu necieņu pret Latvijas valsti, aicinājumiem likvidēt Latvijas valstisko neatkarību vai graut Latvijas teritoriālo nedalāmību u. c. līdzīgos gadījumos;

4) priekšlikums piešķirt dotāciju Ls 22 000 apmērā Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai piemiņas vietu ierīkošanai cīnītājiem pret padomju totalitāro varu;

5) pazeminātās 12% PVN likmes noteikšana atsevišķām pārtikas preču grupām;

6) priekšlikums par pazemināta pensionēšanās vecuma sliekšņa noteikšanu personām, kuras izaudzinājušas 3 un 4 bērnus;

7) likumprojekts, kura mērķis būtu novērtēt to Latvijas pilsoņu nopelnus, kuri Otrajā pasaules karā karoja pret komunistiskā vai nacistiskā režīma militārajiem formējumiem, piešķirot tiem oficiālu Otrā pasaules kara dalībnieka statusu;

8) priekšlikums Saeimā izveidot reģionālo identitāšu apakškomisiju, kas risinātu jautājumus par līvu, latgaliešu, suitu u. c. Latvijas reģionālo identitāšu stiprināšanu;

9) likuma grozījumi, kas noteiktu, ka valsts un pašvaldību iestādes un uzņēmumi savus finanšu līdzekļus glabātu Valsts kasē, nevis komercbankās;

10) aizliegums nepilsoņiem nodarboties ar detektīvdarbību.

Izkopēju no LA, lai nepazūd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *