Skip to content

Valstiskas problēmas

Pēdējā laikā uz savas ādas aizvien stiprāk nākas izjust valsts pārvaldē strādājošo cilvēku nevēlēšanos uzņemties atbildību par savu rīcību. Vienalga, cik tas maksātu. Nav manīts, ka Latvijā tiesātu par bezdarbību vai apzinātu kaitējumu valsts interesēm.

Neuzskatu, ka Latvijā šajā jautājumā būtu vissliktāk un ka citām valstīm tādu problēmu nav, tomēr ļoti interesē, kā citur risina šo un citas Latvijā ielaistas, šķietami neatrisināmas problēmas.

  • Valsts sektorā strādājošo cilvēku produktivitāte, spēja uzņemties atbildību un strādāt valsts interesēs.
  • Iestādes budžeta obligātā iztīrīšana līdz nullei gada beigās.
  • Tiesiskais nihilisms. Neviens ne par ko nav vainīgs, vislabāk nekad neatzīties savās kļūdās vai pat noziegumos. Tiesu varas nerespektēšana.
  • Pārlieku samudžināta likumdošana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *