Senā Rīga – 40. vidusskola

107-

107

Agrāk tā bijusi A.Ķeniņa tirdzniecības skola.

Ir ko piebilst?