Skip to content

Sarkandaugavai pa pēdām

Mūsdienās ar Sarkandaugavu saprot Daugavas atzaru, kurš tek apkārt Kundziņsalai. Bet 20. gadsimta sākumā un agrāk par Sarkandaugavu saukuši Daugavas vecupi, kura tecējusi paralēli Tvaika un Duntes ielām. Tā bijusi tik plata, ka tajā varējuši iebraukt nelieli kuģīši.

Pirms dambju izbūves Daugava bijusi plaša, sekla upe, kura pavasara palos appludinājusi lielu teritoriju. Pēc dambju izbūves Daugava kļuvusi šaurāka un straujāka. Savukārt Sarkandaugava turpinājusi tecēt, vācot ūdeņus no pilsētas ganību plašās teritorijas. Līdz ar ganību platības samazināšanos Sarkandaugavā palika aizvien mazāk ūdens. Okupācijas gados virs tās kādreizējās gultnes posmā līdz Bukultu ielai celtas dažādas ēkas.

Jo vecākā kartē skatās, jo garāka ir Sarkandaugava. 1885. gadā upes sākums iezīmēts netālu no tagadējās Pētersalas / Pulkveža Brieža ielas krustojuma.

1941. gada kartē pazuduši tikai pirmie ~600 metri, virs kuriem atradusies Rīgas preču stacija. Okupācijas gados pazuda vēl ~2 kilometri upes.

Kas no kādreizējās Sarkandaugavas saglabājies līdz šodienai?

Zināms, ka pie Ganību dambja abās pusēs Sarkandaugava joprojām ir salīdzinoši plata. Ūdenim vai vismaz kādām pēdām no tā vajadzētu būt arī no Ganību dambja līdz Bukultu ielai. Bet vai citur tiešām nekā vairs nav?

Kartes fragmentu atradu kartes.lnb.lv. Tur tā savietota ar visai ģeneralizētu un novecojušu mūsdienu karti. Centos sameklēt atbilstošus punktus google maps un saglabāju to koordinātas GPS. Jāņem arī vērā, ka 1885. gadā diez vai bija iespējams izveidot tik precīzas kartes kā mūsdienās. Tāpēc jārēķinās ar iespējamām novirzēm.

Sarkandaugava 2016

Sarkandaugava sākusies netālu no Viesturdārza. Tajā esošie dīķi arī ir daļa no vecās Daugavas. Varbūt pavisam senos laikos tie bijuši savienoti arī ar Sarkandaugavu, bet neatradu attiecīgus pierādījumus kartēs.

Viesturdārzs

Pie Pētersalas / Pulkveža Brieža ielas krustojuma agrāk atradusies zāģētava. Tur arī bijis sākums Sarkandaugavai. Tālāk tā tecējusi cauri ganību pļavām virzienā uz austrumiem.

Sarkandaugavas sākums

Ja palūkojas bing maps, tad var redzēt, ka pļavu teritorijās vēl nesen atradušās noliktavas. Tagad tās ir nojauktas, pa teritoriju (vēl) brīvi var staigāt un tajā atkal aug zāle. Vietām ir arī lielas peļķes, bet marta sākumā tas nav nekas neparasts.

Pētersalas rajons

Sarkandaugavas sākums

Šobrīd te ir tikai lielas peļķes, akmeņu kaudzes un vecas dzelzceļa sliedes uz paaugstinājuma.

Sarkandaugavas sākums

Sliedes

Sarkandaugava

Tālāk upe pagriezusies uz ziemeļaustrumiem. Šodien tur atrodas iežogotas noliktavas. Jāmeklē apkārtceļš.

Noliktavas

Aiz noliktavām upe šķērsojusi agrāko Sporta ielu jeb tagadējo Lapeņu ielu.

Lapeņu iela

Lapeņu iela

Te arī pirmais pārsteigums. Atrodu mazu dīķīti (aptuveni 3 x 3 metri) ar noteku virzienā uz ziemeļaustrumiem. Tieši tur agrāk tecējusi Sarkandaugava. Vai šis dīķītis ar noteku būtu saglabājies vēl no senajiem Daugavas laikiem? Iespējams, ka tā arī ir. Ja upe būtu pilnībā aizbērta, tad te vajadzētu būt sausai vietai.

Dīķītis

Dīķīša noteka

Tālāk ir apjomīga industriāla teritorija. Neliekas, ka tajā būtu kas interesants un nemēģinu lauzties iekšā.

Skanstes iela

Nākamais orientieris – Jāņa Dikmaņa un Skanstes ielu krustojums pie DnB ēkas. Pie tā var redzēt pacēlumu ar komunikāciju lūkām. Tas liekas mazliet neparasti, jo tuvākā ēka ir vismaz 150 metrus nostāk. Varbūt apakšā ir caurule Sarkandaugavas ūdens novadīšanai?

Jāņa Dikmaņa un Skanstes ielu krustojums

Upe tecējusi apmēram gar krustojuma labo malu uz Exigen ēkas labo stūri. Pagaidām te ir vārnu iemīļots tukšs laukums, neliela pļaviņa mazliet zem ielas līmeņa. Tajā dažas peļķes. Šajā apkārtnē ilgstoši atradušies mazdārziņi. 2002. gadā pieņemts lēmums par to likvidēšanu un jau 2006. gadā blakus uzcelta arēna “Rīga” un Olimpiskais sporta centrs.

Skanstes iela

Skanstes iela

Aiz Exigen ēkas atrodas pavisam nesen apbūvēta teritorija. Tur atrodas četras daudzstāvu ēkas, tā saucamā Panorama Plaza. Upe tecējusi līdz tālākajai daudzstāvu ēkai. Tur tā pagriezusies uz dienvidaustrumiem un bijusi  sevišķi plata. Ir kartes, kurās no upes sākuma daļas iezīmēts tikai šis fragments.

Grostonas iela

Garāžas Vesetas ielā

Šodien tur atrodas okupācijas gados celtas garāžas. Fiziski tās atrodas kādu metru – pusotru zemāk par Grostonas ielas līmeni. Kā var spriest no aerofotogrāfijas, nekā zīmīga tur nav. Te man kā kājāmgājējam ceļš izbeidzas un jādodas atpakaļ, lai apietu garāžu teritoriju.

Vesetas iela

Paralēli garāžām virzienā uz dienvidaustrumiem atrodas grāvis, kurš nav bijis Sarkandaugavas sastāvdaļa. Ūdens līmenis tajā šķiet atrodamies virs garāžu teritorijas pamatnes. Nez, garāžu teritorijai nav problēmu ar gruntsūdeņiem?

Grāvis starp Grostonas un Vesetas ielām

Tālāk upe šķērsojusi Vesetas ielu un iegriezusies tai paralēli. Patlaban tur ir teritorija ar dzīvojamajām ēkām. Salīdzinot ar ielas līmeni, ēkas atrodas būtiski zemāk.

Garāžas Vesetas ielā

Vesetas iela

Vesetas iela

Ēka Vesetas un Zirņu ielu krustojumā

Ēka Vesetas un Zirņu ielu krustojumā

Pēc Zirņu ielas šķērsošanas starp daudzstāvu dzīvojamajām mājām atrodas liels, tukšs laukums. Pa to reiz tecējusi Sarkandaugava. Ja ieskatās, ēkas abās laukuma pusēs atrodas augstāk par to.

Zirņu iela

Pagalms pie Vesetas ielas

Virs tālākās upes gultnes uzcelta bijušās Rīgas Būvniecības vidusskolas ēka. Seko Skanstes iela, kuras līmenis atrodas manāmi augstāk par tuvējo apkārtni.

Rīgas būvniecības vidusskola

Skanstes iela

Pēc Skanstes ielas šķērsošanas upes gultne jāmeklē teritorijās aiz žoga. Tur okupācijas gados krustām šķērsām saceltas dažādas noliktavas un līdzīgas zemas ēkas. Kā tām piekļūt, man nav skaidrs, bet vajadzētu, jo upe tajā tecējusi apmēram 500 metrus.

Duntes ielas noliktavas

Skanstes iela

Noliktavas Duntes ielā

Dodos pa labi uz Duntes ielu un skatos, kā var tikt teritorijās pa kreisi no tās. Fiziski Duntes iela atrodas augstāk par tām. Aiz Duntes biroju kompleksa ievēroju nomīcītu drāšu žogu uz teritoriju, kurā man vajag tikt. Riskēju doties iekšā. Tur ir tikai noliktavas un tām līdzīgas ēkas. Sarkandaugavas gultne atrodas zem asfalta un ēkām. Reljefa izmaiņas ir nelielas un tuvāk Duntes ielai nekā sagaidāms no GPS koordinātām.

Noliktavas Duntes ielā

Noliktavas Duntes ielā

Noliktavas Duntes ielā un Laktas ielas dzelzceļa pārvads

Noliktavas Duntes ielā

Skatoties, cik labā kārtībā atrodas žogs citur un ka teritorija ir samērā sakopta, palika mazliet neomulīgi. Skaidrs, ka šī nav pamesta industriāla teritorija. Pa kreisi no tās atradās vecā dārziņu teritorija, tagad aizauguši brikšņi. Žogs uz turieni bija nevainojamā kārtībā. Visprātīgākais būtu bijis doties atpakaļ pāri nomīcītajam žogam, bet tā vietā centos atrast, vai nevaru kādu līkumu nogriezt. Devos virzienā uz Duntes ielu un ātri vien sastapos ar apsargu. Saņēmu jautājumu – kā gan es te esmu iekšā ticis? Sāku skaidrot par nomīcīto žogu (OK, tik ļoti nomīcīts jau nemaz nebija), veco Daugavas gultni (varen ticami izklausās, vai ne?), savukārt viņš man, ka te ir privāta teritorija, ka būtu taču varējis iet pie viņa uzreiz (no Duntes ielas sākuma es neredzēju, ka uz priekšu būtu meklējams apsargs) un ka vismaz nākošajā reizē vajadzētu mēģināt vispirms sarunāt (vai kāds gribētu tāpat vien ielaist sevis apsargājamā teritorijā pilnīgi nepazīstamu cilvēku?). Turklāt kā viņš varot zināt, ka neesmu ko paņēmis un kas man vispār ir somā. Nestrīdējos. Piekritu, ka tā darīt nevajadzēja. Bez uzaicinājuma parādīju somu. Pieminēju, ka varu parādīt Daugavas koordinātas šajā teritorijā GPS, bet apsargs vēlmi tās apskatīt neizteica. Vai nu saulainā setdiena, vai mans apbrīnojamais naivums soļot laukā no apsargājamas teritorijas tieši pa galvenajiem vārtiem līdzēja un pēc dažu minūšu sarunas varēju doties tālāk.

Laktas ielā mani gaidīja priecīgs pārsteigums. Zem dzelzceļa bija manāma nu jau gandrīz aizbērta upes caurtece. Blakus tai bija divi betona paaugstinājumi (grodi?), kuros varēja saklausīt ūdens tecēšanu. Mazliet smakoja pēc kanalizācijas. Tātad šeit atrodas pazemes notece.

Laktas ielas dzelzceļa pārvads

Sarkandaugava

Otrā sliežu pusē caurteces galu ieraudzīt nemaz nebija tik viegli. Blakus sliedēm atrodas autoserviss, viss piemētāts ar riepām un citu drazu. Katrā ziņā virszemē nekādas upes paliekas manāmas nebija.

Sarkandaugava zem dzelzceļa pārvada

Autoserviss Bukultu ielā

Aiz autoservisa un Bukultu ielas sākās koku pudurītis un tur vajadzēja būt arī Sarkandaugavai.

Krūmāji Bukultu ielā

Nekādus cauruļu galus, ja tur tādi bija, redzēt nevarēju.

Sarkandaugava Bukultu ielā

Upīte no pusmetra platas urgas ātri vien kļuva par desmitmetrīgu upi. Mazliet priecājos, ka varu mierīgi bradāt pa brikšņiem un ka nav jālaužas privātīpašumos.

Sarkandaugava Bukultu ielā

Sarkandaugava

Sarkandaugava

Tad upe atkal pārtapa par pusmetrīgu urgu un izbeidzās pavisam. Izskatījās, ka tālāk ūdens tiek novadīts pa caurulēm.

Sarkandaugava

Pa kreisi atradās brikšņi ar būvgružiem. Bet tur, kur vajadzēja tecēt Sarkandaugavai, bija asfaltēts ceļš. Devos pa to uz priekšu.

Brikšņi pie Duntes ielas 17

Duntes iela 17

Sarkandaugava tunelī

Pirms Sky veikala ēkas uz brīdi no caurules parādās ūdens, kurš tālāk ieplūst caurtekā.

Sarkandaugava pie Sky

Sarkandaugava pie Sky

Šajā vietā var uzskatāmi novērtēt Sarkandaugavas kādreizējo platumu. Viens tās krasts ir pie šīs urgas, bet otrs – pie tuvākā luksofora. Tālāk aiz Duntes ielas uzskatāmi redzams krietns paaugstinājums. Jādomā, Daugava reiz plūdusi pat līdz tam.

Sarkandaugava pie Sky

Blakus Sky Sarkandaugava plūst virs zemes 1-1.5 metru platumā.

Sarkandaugava pie Sky

Iztraucēju meža pīļu bariņu.

Sarkandaugava pie Sky

Sky apsargs interesējās, kāpēc es tur eju. Viņš piebilda, ka tur tālāk nekur nevarot aiziet, upe izbeidzoties. Teicu – labi, aiziešu tik tālu, cik varēšu, nofotografēšu un nākšu atpakaļ. Izrādījās, ka iet atpakaļ nav nekādas vajadzības.

Sarkandaugava pie Sky
Stūrītī apsargs vēro, vai nesadomāšu ko nospert

Aiz Sky urga palika kādu pusmetru šaura, tad atkal divmetrīga, līdz pagriezās pret Duntes ielu un beidzās aizrestotā caurulē. Kartē upīte iezīmēta daudz platāka nekā ir dzīvē.

Sarkandaugava pie Sky

Sarkandaugava aiz Sky

Te kādreiz Sarkandaugava savienojusies ar Ūdru grāvi. Pēdējās atliekas no Ūdru grāvja jāmeklē teritorijā starp Ganību dambi un Duntes ielu.

Sarkandaugava pirms Dambja ielas

Sarkandaugava pirms Dambja ielas

Manis izmantotajā maps.me kartē bija iezīmēts upītes turpinājums, bet reālajā dzīvē tāda nebija. Nācās šķērsot Dambja ielu un apiet apkārt benzīntankam.

Sarkandaugavas iztrūkstošais posms

Upe pamazām atsākas piedrazotā miskastē un ātri pieņemas platumā.

Sarkandaugava aiz Dambja ielas

Sarkandaugava aiz Dambja ielas

Pēc pārdesmit metriem vērojami krastā iedzīti betona pāļi. Kam tie bijuši paredzēti?

Betona pāļi

Nokļūstu pie vēl viena žoga. Virs tā atrodas novērošanas kamera. Ko darīt? Dodos vien aiz žoga uz priekšu. Tālāk izrādās, ka teritorija nav pilnībā iežogota un pareizi vien esmu rīkojies.

Sarkandaugava pie Duntes ielas 23A

Duntes iela 23A

Meža pīles Sarkandaugavā

Nonācu pie iestaigātas takas un laipas. Devos pāri. Pa kreisi no Sarkandaugavas ir industriāla teritorija. Vienā no logiem redzēju strādājošu vīrieti, mazliet tālāk arī automašīnu, tātad teritorija nav pamesta.

Laipa pār Sarkandaugavu

Sarkandaugava pie Ganību dambja 40A

Sarkandaugava pie Ganību dambja 40A

Pirms Ganību dambja Sarkandaugava kļūst pavisam plata. Tilts gan, šķiet, būvēts vēl platākai upei par šo.

Tilts Ganību dambī

Tālāk uz priekšu netiku, kārtējais žogs. Doties atpakaļ līdz laipiņai negribējās, mēģināju šķērsot industriālo teritoriju. Nevienu cilvēku pa ceļam nesastapu un ātri vien nonācu Ganību dambī.

Žogs pie Ganību dambja 40

Aiz Ganību dambja Sarkandaugava jau ir ļoti plata. Nav grūti noticēt, ka pirms vairākiem desmitiem gadu tā bijusi kuģojama.

Sarkandaugava aiz Ganību dambja

Pie autobusa pieturas “Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” uzstādīts informatīvs stends par Sarkandaugavu. Vietējie iedzīvotāji cer, ka šeit reiz izskatīsies skaisti un varēs peldēties. Kaut nu tā būtu!

Informācijas plāksnes

Par Sarkandaugavu

Par Sarkandaugavu

Par Sarkandaugavu

Tikmēr blakus var vērot no kokiem nesen atbrīvoto Tvaika ielu.

Tvaika iela

Tvaika iela

Pēkšņi Sarkandaugava atkal pārtop par šauru urdziņu. Lai nokļūtu līdz tās ietekai Daugavā, vēlreiz nākas soļot pa privātām teritorijām. Šoreiz neviens par mani neinteresējas.

Sarkandaugava blakus Tvaika ielai

Sarkandaugava blakus Tvaika ielai

Ieteka Daugavā ir norobežota ar prāvu metāla plāksni, droši vien ūdens līmeņa regulēšanai. Aiz tās jau ir mūsdienu Sarkandaugava.

Sarkandaugava blakus Tvaika ielai

Vecās Sarkandaugavas gals

Vecās Sarkandaugavas gals

Vecās Sarkandaugavas gals jaunajā Sarkandaugavā

Vecās Sarkandaugavas gals jaunajā Sarkandaugavā

Vecās Sarkandaugavas gals jaunajā Sarkandaugavā

Secinājumi

 • baltimaps.eu iezīmētie Sarkandaugavas ūdeņi ir visprecīzākie. Brīžiem tie iezīmēti par šauru, brīžiem par platu, bet, ja ūdens tur fiziski ir, tad arī kartē to var redzēt.
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas karšu risinājums pirmajā brīdī izskatās ļoti labs. Bet, jo vairāk ar to strādā, jo briesmīgāks tas liekas. Karšu klāsts ir salīdzinoši mazs (salīdzinājumam http://riga.zurbu.net/maps), darbojas kaitinoši lēni, fonā ļoti ģeneralizēta, veca karte, koordinātu eksports / imports nav iespējams, kontaktinformācijas u.c. sadaļu saites nedarbojas. Žēl, ka tā.
 • Krietna daļa Sarkandaugavas ir piecūkota. To arī bildēs var redzēt. Vienu otru atlikušo fragmentu principā varētu sakopt un iekārtot nelielus parciņus. No Bukultu ielas līdz Kundziņsalai varētu izveidot pastaigu taku līdzīgi kā gar Mārupīti. Šeit tūrisma maršrutam būtu papildus pievienotā vērtība, jo tā taču ir Daugavas vecā gultne.

 

Avoti:

http://kartes.lndb.lv/

http://riga.zurbu.net/maps

http://www.balticmaps.eu/#

https://www.google.lv/maps

http://www.bing.com/maps/

http://www.citariga.lv/lat/skanste/vesture/

Andris Caune, Rīga pirms 100 gadiem. Ziemeļu priekšpilsēta.

10 thoughts on “Sarkandaugavai pa pēdām”

 1. Problēmas ar gruntsūdeņiem, kā stāstīja radinieki, bija jau 80-tajos, vai agrāk, kad viņi iemainīja dzīvokli uz tadagējo Lenča ielu – faktiksi visos pagrabos bija ūdens, kas tika nepārtraukti atsūknēts. Sūknis bija bojāts un radīja neciešamu troksni dzīvoklī, tā esot bijusi augstākā vieta, kur to uzstādīt, visi blakus pagrabi arī bija pilni, un, kā stāsta, tas esot radies pēc Sarkandaugavas (kanāla?) aizbēršanas

  1. No Lenču ielas līdz bijušajai Sarkandaugavai ir kāds kilometrs un pašu sākumu aizbēruši vēl līdz 1941. gadam. Līdz pilsētas kanālam sanāk pat tuvāk. Bet par gruntsūdeņiem neko nezinu, neesmu interesējies. Tomēr viens mazs dīķītis vēl šodien ir ~200 m attālumā no Lenču ielas – aiz žoga Hanzas / Skanstes krustojumā.

 2. Liels paldies par rakstu!
  Esmu atsevišķus posmus staigājis, bet ne visu cauri līdis.
  Cik saprotu, augšpus dzelzceļa Sarkandaugavu 30.gados pārtaisīja vaļējā kanālizācijas grāvī gar Vesetas ielu, kas redzams topo- un parastās kartēs un ko atceros 80.gadu nogalē.
  Varu piebilst, ka Sarkandaugavas gultnē Duntes ielā 9A (Vecās Skanstes ielas galā pa labi; http://binged.it/1UtjtHN) līdz gadsimtu mijai jaunās sūkņu stacijas vietā (zili lokveida jumti līdz zemei, vēl kaut kādu arķitektūras balvu dabūja) bija ugunsdzēšanas dīķis, laikam upes atlieka. Te sīkāk par sūkņu staciju: http://www.diena.lv/arhivs/lietusudeni-suknes-atrak-11258172

  1. Ļoti interesanti. Liels paldies!
   Grāvi gar Vesetas ielu kādā no kartēm ievēroju, bet tā kā man nebija papildus informācijas par to un grāvis ar 1885. gada kartes gultni nesakrita, tad arī nepieminēju.

 3. Vēl 80-tajos gados gar vecā Hipodroma sānu Vesetas ielā,sākot no Mālpils ielas tecēja plats grāvis līdz pat Skanstes ielai, domāju tas arī bija saistīts ar Sarkandaugavas ūdeņiem…Kà arī bijušajos mazdārziņos daudzviet bija plati grāvji un dīķīši…

 4. 90ts – 00ts celu parvaldes teritorija , talakaja gala , upe tika aizberta ar celu buvgruziem , lena gara kad radas gruzi pec kada cela remontiem , tas ir apmeram cela gala kas uz skymor , tik aiz zoga

 5. Duntes ielā kādreiz bija kokzāģētava vai arī finiera rūpnīca. Uz to no Sarkandaugavas attekas bija mehanizēts, metāla baļķu pacēlājs, kurš šķērsoja Duntes ielu pa gaisu. Sarkandaugavas atteka bija pilna ar pusnogrimušiem baļķiem. Atteka smirdēja. 1960-desmitie gadi.

 6. Pingback: Sarkandaugavas apkaime – Stacija

 7. Labi redzams, ka 60-to gadu ķieģeļu mājām pretī garāžām gar Vesetas nav pagrabu. Garāžas ir no 1965.g. pirms tam kādu laiku tur bija dārziņi. Pagalmi tur ir visai dubļaini. Vesetas ielas grāvis bija dziļš, tagad aizbērts. Otrs kontūrgrāvis gar tagadējo plānoto Lapeņu ielu- gandrīz aizbērts, pārpurvojies- tur plāno rakt jauno kanālu. Starp dzelzceļu un kontūrgrāvi bija jau minētā ūdenskrātuve, kas tagad aizbērta, palikušas pāris purvainas peļķes, dzelzceļniekiem piederošie dārziņi starp ūdenskrātuvi un pirmo kontūrgravi ir pārpurvoti, uz uzbēruma Elektronams un vēl kādi uzņēmumi gar dzelzceļa malu. 500 metrus uz Sarkandaugavas pusi mērcēja gulšņus- tur savs stāsts kā visa tuvākā teritorija līdz nākošajam lielajam grāvim ir piemirkusi ar akmeņogļu kreazotu- to nelegāli nopludināja dārziņu novadgrāvī. Tur zeme tagad ir saindēta un būs liels papildus tīrīšanas darbs, jo tur raks jauno kanālu un dīķus. Vēl divi paralēli lielie novadgrāvji ik pa 300- 400m skaitot no Vesetas ielas. Mazākie grāvji perpendikulāri ik pēc ~50m. Padomju laikos pašvaldība tos tīrīja regulāri. Pēc 2003.g., kad sākās būvniecība, strauji aizbēra. Pastāvēja uzskats, ka problēmu atrisinās teritoriju uzberot par 2m… kas tur ir apakšā, kāpēc šeit neko nebūvēja agrāk- tam uzmanību nepievērsa. Vēl pēc 17 gadiem saprata, ka meliorācija tomēr ir vajadzīga. Upe dzīvo neatkarīgi no cilvēka.

 8. Vesetas ielas grāvis tiešām saukts par Sū*upīti. Noteka, vēl pirms 30-to gadu meliorācijas.
  Gar Valdemāra ielas trasi no Upes ielas krustojuma… ne tikai Daugavas atliekas. Mani samulsināja Šmerļupītes klātbūtne un pieminēšana. Tālu… Grāvis ūdensapgādei- Smilšu dzirnavu/ Dzirnavu grāvis Dzirnupīte. Jābūt arī dambim, lai ūdens tecētu pretēji dabiskajai notecei. Dabūt to visu vienā secīgā bildē

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *