Skip to content

Sarkanā grāmata

Gribēju internetā atrast Sarkano grāmatu. Atradās arī, bet lapa tāda diezgan šaubīga. Cik sapratu, to uztur SIA “Gandrs” un entuziasti. Kad dati aktualizēti, nav minēts.

Aizrakstīju Valsts vides dienestam jautājumu, kas uztur Sarkano grāmatu un kur var iepazīties ar tās aktuālo versiju. Drīz vien saņēmu atbildi, kuru te arī publicēju. Ja nu vēl kādam aktuāli.

Sugu aizsardzībā Sarkanajai grāmatai nav juridiska spēka, tā ir tikai informatīva. Latvijā aizsardzības statuss ir tām sugām, kuras noteiktas par aizsargājamām ar MK 14.11.2000. noteikumiem Nr. 396 http://likumi.lv/doc.php?id=12821. Īpaši aizsargājamo sugu saraksta sastādīšanā lielā mērā tika izmantoti Sarkanās grāmatas dati.

Visas līdzšinējās Sarkanās grāmatas redakcijas ir izstrādājis Bioloģijas institūts. Pēdējā aktualizētā redakcija izdota 2003.g.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *