Skip to content

Par Vecrīgas apbūves plāniem. Viedoklis

Par plāniem uzbūvēt klucīgu viesnīcu zaļajā zonā 13. janvāra / Kalēju ielā jau rakstīju.

Kā iesniegt viedokli Rīgas domei par šo projektu?

Vajag atvērt eriga.lv, tur uzklikšķināt uz saites “Sabiedrības līdzdalība”. Vajadzēs iežurnalēties, ko var paveikt ar internetbankas starpniecību. Tad varēs izvēlēties projektu, par kuru iesniegt atsauksmi. Visbeidzot vajag uzrakstīt atsauksmi un saglabāt to. Manuprāt, tur nav jācenšas rakstīt eseju. Galvenais ir paust nostāju un parādīt argumentus.

Iedvesmai publiskošu sevis nosūtīto viedokli:

2. Detālplānojuma projekta atbalstīšanas vai noraidīšanas iemesls:
Jaunais projekts nav iederīgs Vecrīgas vēsturiskajā arhitektūrā. Lai arī tas arhitektoniski nekontrastē ar blakus esošo ēku 13. janvāra ielā 15 un nesen uzcelto ēku ar adresi Vaļņu iela 49, tas nav iederīgs Vecrīgas arhitektūrā, kura tapusi pirms 1940. gada. Tādas ēkas ir blakus esošajā Alberta laukumā un Vecpilsētas ielā. Jaunprojektējamā ēka ir masīva un nomāks Alberta laukumā esošās ēkas.

Jāņem arī vērā, ka masīva apbūve traucē pārlūkot ainavu, kas ir būtiski, uzņemot fotogrāfijas.

Vecrīgas teritoriju intensīvi apmeklē kājāmgājēji. Viņu ērtībām un labsajūtai nepieciešamas ne tikai ielas un troturāri, bet arī zaļā zona. Vecrīgā tādu ir ļoti maz. Nelielais Alberta laukums pēc jaunbūves uzcelšanas tiks noēnots un vairāk atgādinās ēkas pagalmu nevis laukumu. Turklāt Alberta laukumā aug vien divi nelieli koki. Savukārt apbūves teritorijā aug septiņi lieli koki. Apbūves gadījumā no tiem saglabāt varēs augstākais divus.

Projekta teritorijā ir lielas grūtības ar autotransporta novietošanu un piebraukšanas ceļiem. Bet lielas viesnīcas darbs bez regulāra autotransporta nav iedomājams. Tas radīs papildus slodzi nelielajā teritorijā, kura tam nav paredzēta. Tādam nolūkam tur nav vietas. Racionālāk būtu viesnīcu būvēt tur, kur šādu problēmu nav vai tās būs ievērojami mazākas. Rīgas domei būtu jāveicina vēsturiskā centra atslogošana, jo Rīgā ir ne mazums brīvu vietu apbūvei ārpus pilsētas vēsturiskā centra.

Viesnīca pati par sevi tūrismu neveicinās. Jo tūristi gala mērķi primāri izvēlas nevis tāpēc, ka tur ir viesnīcas, bet gan tāpēc, ka tur ir ko redzēt. Tūristi uz Vecpilsētu dodas skatīties nevis moderno arhitektūru, bet gan vecas un skaistas ēkas. Uzceļot tām blakus kārtējo neiederīgo celtni, vēl vairāk tiks zaudēts Vecrīgai piemītošais šarms. Ja par ēku 13. janvāra ielā 15 vēl aizbildināties ar okupācijas laika autoritatīvo politiku, tad par jaunajām, neiederīgajām ēkām tā vairs pateikt nevar. Bet vizuāli tās izskatās pēc pilsētplānošanas kļūdām. Nevajag pieļaut vēl vienu.

Visbeidzot norādu, ka iecerētā apbūves vieta ir sena baltu svētvieta. To būtu iespējams attīstīt, veicinot tūrismu. Vairāk informācijas: http://www.delfi.lv/orakuls/laika-riti/48089885_septinas-senas-baltu-speka-vietas-riga

3. Ieguvumi vai zaudējumi pēc detālplānojuma projekta īstenošanas:
Bez attaisnojuma tiek pasliktināta kopējā Vecrīgas apbūves ansambļa kvalitāte.
Pasliktināta ainava un pārskatāmība.
Būs jāizcērt koki, kas attiecīgajā Vecrīgas daļā ir īpaši svarīgi zaļo zonu trūkuma dēļ.
Radīsies ievērojamas problēmas ar transporta plūsmu.
Apbūvēta sena baltu svētvieta.

Detalizēti skat. 2. punktu.

4. Kā un cik lielā mērā detālplānojuma projekts aizskar Jūsu tiesības vai likumiskās intereses?
Satversmes 115. pants:
Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.

5. Priekšlikumi, ierosinājumi:
Uzskatu, ka teritorija jāatstāj neapbūvēta un tajā saglabājama zaļā zona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *