Skip to content

Pa logu redzētie putni jūnijā

Sudrabkaija – 30 reizes. Izrādās, mums tuvumā ir divas sudrabkaiju ligzdas. Vienā ir viens mazulis, otrā laikam trīs, no apakšas nevar redzēt. Vienu no kaijām šad tad pacienājam ar sieru, kurš tiek aiznests jaunajai paaudzei. Kad cālis vēl neskraidīja, nemaz nezinājām, ka tur tāds ir. Attālums jau gan arī pārāk liels neapbruņotām acīm.

Mājas zvirbulis un svīre – 30 reizes.

Lielā zīlīte – 29 reizes. Šad un tad redzam lielo zīlīti viena ēst prasoša bērna pavadībā. Zinot, ka zīlītēm sākotnēji ir liels bērnu pulciņš, nez, kur palikuši pārējie?

Mājas balodis un pelēkā vārna – 26 reizes. Vienudien balodis neskaidru iemeslu dēļ iebūkšķēja logā. Vispār putnu saceltas trauksmes dzirdējām vairākas reizes, bet vaininieku saskatīt neizdevās.

7 reizes – lauku zvirbulis.

5 – melnais meža strazds.

4 – mājas strazds.

3 – zilzīlīte.

Pa divām – žubīte un dadzītis.

Pa vienai – erickiņš, neidentificēts vanags, lielais ķīris un baltā cielava. Erickiņa saucienu vairākas dienas dzirdējām regulāri, bet nevarējām pārliecināties, ka tas tiešām ir viņš un neatzīmējām.

Ir arī trīs pilnīgi jauni novērojumi.

Beidzot tika sagaidīts kovārnis. Vispirms tas tika sadzirdēts un tikai pēc kādam trim nedēļām arī ieraudzīts, pārlidojam māju. Ļoti ilgi nācās gaidīt. Kopā piefiksēts 4 reizes.

Piemājas krūmā iemetās liels dziedātājs, kuru atpazinu kā iedzelteno ķauķi. Skaidri zinu, ka šis putns dzīvo netālajos Matīsa kapos, tāpēc iespēja kļūdīties liekas minimāla. Pamanīt šo īpatni neizdevās.

Uz īsu brītiņu tika pamanīts arī tāds pelēcīgs putniņš ar baltumu uz spārna vidusdaļas. Domāju, ka tai vajadzētu būt melnā mušķērāja mammai. Jo arī melnais mušķērājs dzīvo Matīsa kapos un vairāk pat īsti nezinu, ar ko šo putniņu varētu sajaukt.

Melnais mušķērājs

 

 

Kopējais novērojumu saraksts ar datumu, kad pirmo reizi fiksēts novērojums:

1. Mājas balodis 23.06.2014.

2. Sudrabkaija 23.06.2014.

3. Pelēkā vārna 23.06.2014.

4. Zilzīlīte 23.06.2014.

5. Mājas zvirbulis 24.06.2014.

6. Svīre 24.06.2014.

7. Lauku zvirbulis 1.07.2014.

8. Vistu vanags 21.07.2014.

9. Mājas strazds 24.07.2014.

10. Zaļžubīte 25.07.2014.

11. Lielā zīlīte 28.07.2014.

12. Baltā cielava 30.07.2014.

13. Vītītis (vai svirlītis) 09.08.2014.

14. Zvirbuļvanags 15.08.2014.

15. Pelēkais mušķērājs 26.08.2014.

16. Dadzītis 27.08.2014.

17. Bezdelīga 29.08.2014.

18. Jūras krauklis 14.09.2014.

19. Zeltgalvītis 12.10.2014.

20. Krauklis 26.10.2014.

21. Sarkanrīklīte 04.11.2014.

22. Mazais dzenis 06.11.2014.

23. Kajaks 03.12.2014.

24. Zīdaste 01.01.2015.

25. Melnais meža strazds 12.01.2015.

26. Pelēkais strazds 07.02.2015.

27. Svilpis 26.02.2015.

28. Krauķis 05.03.2015.

29. Lielais ķīris 31.03.2015.

30. Žubīte 25.04.2015.

31. Akmeņčakstīte 17.05.2015.

32. Erickiņš 20.05.2015.

33. Zivju gārnis 23.05.2015.

34. Dižraibais dzenis 29.05.2015.

35. Kovārnis 02.07.2015.

36. Iedzeltenais ķauķis 09.07.2015.

37. Melnais mušķērājs 11.07.2015.

 

Pelēkās vārnas

1 thought on “Pa logu redzētie putni jūnijā”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *