Skip to content

Kā rēķina iedzīvotāju ienākumu nodokli (jeb kāpēc par to grūti izteikties pieklājīgiem vārdiem)

Ne pārāk sen izlasīju vecu, Paulam Raudsepam piedēvētu fragmentu, kur cilvēks spriež par IIN aprēķinu un ar piemēriem “pierāda”, ka progresīvajā nodokļu sistēmā indivīds ar algu 5000 eiro mēnesī turpmāk nodokļos samaksās mazāk nekā agrāk. Nekautrēšos no skarbā apzīmējuma – infantilais – aprēķina piemērs man lika iedomāties par šāda raksta noderīgumu. Tas ir, kā rēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un sociālo nodokli (SN) parastam darba ņēmējam. Mikrouzņēmumus un sevišķi specifiskus gadījumus neapskatīšu. Tie, kuri IIN aprēķina algoritmu daudz maz jau zina, var sākt lasīšanu ar sesto piemēru.

 

Ne vienmēr alga līgumā ir summa, kura tiks izmaksāta un no kuras aprēķinās IIN. Var būt dažādas prēmijas, piemaksas, atvaļinājuma naudas, slimības naudas, pabalsti bēru gadījumā, veselības polises utt. Gandrīz viss no tā arī ir apliekams ar IIN. Piemēram, bēru pabalstu līdz 213.43 eiro ar IIN (un SN) neapliek.

Likmes.

 • Standarta sociālā nodokļa likmes darba devējam (DD SN) ir 24.09% un darba ņēmējam (DŅ SN) 11%. Pensionāriem un cietumniekiem likmes ir drusku mazākas, bet tās mēs tagad neapskatīsim.
 • IIN likme līdz 1666.67 eiro mēnesī ir 20%, pēc tam 23%. No 4583.33 mēnesī likme ir 31.4%. Ja nodarbinātais darba vietā nav iesniedzis algas grāmatiņu, viņam 20% vietā piemēro 23%.
 • Neapliekamais minimums – kā nu kuram VIDs to ir noteicis. Likmi piemēro mēnesim. Tā var mainīties reizi pusgadā. Katrs savu var apskatīt EDS vai noskaidrot darba vietā pie algu grāmatveža.
 • Atvieglojums par apgādājamajiem – 200 eiro par apgādājamo.

Vienkāršota formula

Alga uz rokas = apliekamā summa – (apliekamā summa * DŅ SN likme) – ((apliekamā summa – atvieglojums par apgādājamajiem – neapliekamais minimums – (apliekamā summa * DŅ SN likme)) * IIN likme)

Piemērs #1

Cilvēkam ir alga 1000 eiro. Viņš visas dienas ir bijis darbā. Algas grāmatiņu darba devējam nav iesniedzis, ir viens apgādājamais.

Vispirms aprēķina DŅ SN. Tas ir 1000 * 0.11 = 110 eiro.

Ir arī DD SN. To parasti darba ņēmējs nerēķina, jo uz rokas saņemamo summu tas neietekmē. Toties tas ļoti jūtami ietekmē darba devēja kontu. Šajā piemērā 1000 * 0.2409 = 240.90 eiro.

Atvieglojums par vienu apgādājamo būtu 200, bet nav, jo darbinieks nav iesniedzis savu algas grāmatiņu darba devējam. Parasti to dara, ja saņem algu no vairākiem darba devējiem, jo iesniegt to var tikai vienam no tiem.

Ja nav algas grāmatiņas, nav arī neapliekamā minimuma.

IIN sanāk (1000 – 110) * 0.23 = 204.7 eiro.

Uz rokas darbinieks saņems 1000 – 110 – 204.7 = 685.30 eiro. Darba devēja izmaksas būs gandrīz divas reizes lielākas, tas ir, 1000 + 240.9 = 1240.90 eiro.

Piemērs #2

Cilvēkam ir alga 1000 eiro. Viņš visas dienas ir bijis darbā. Algas grāmatiņu darba devējam ir iesniedzis, ir viens apgādājamais. Neapliekamais minimums ir 50 eiro.

DŅ SN un DD SN nemainās, tas ir 1000 * 0.11 = 110 eiro un 1000 * 0.2409 = 240.90 eiro.

IIN sanāk (1000 – 110 – 50 – 200) * 0.2 = 128 eiro.

Uz rokas darbinieks saņems 1000 – 110 – 128 = 762 eiro. Darba devēja izmaksas nemainās un paliek 1000 + 240.9 = 1240.90 eiro.

Secinājums: algas grāmatiņas neiesniegšana iepriekšējā piemērā izmaksājusi 76.70 eiro.

Piemērs #3

Cilvēkam ir alga 1000 eiro. Viņš visas dienas ir bijis darbā. Algas grāmatiņu darba devējam ir iesniedzis, apgādājamo nav. Neapliekamais minimums ir 50 eiro.

DŅ SN un DD SN nemainās, tas ir 1000 * 0.11 = 110 eiro un 1000 * 0.2409 = 240.90 eiro.

IIN sanāk (1000 – 110 – 50) * 0.2 = 168 eiro.

Uz rokas darbinieks saņems 1000 – 110 – 168 = 722 eiro. Darba devēja izmaksas nemainās un paliek 1000 + 240.9 = 1240.90 eiro.

Secinājums: viens apgādājamais (parasti) nozīmē 40 eiro uz rokas.

Piemērs #4

Cilvēkam ir alga 1000 eiro. Mēnesī bijušas 20 darbdienas, 5 no tām (secīgi) viņš noslimojis (A lapa). Algas grāmatiņu darba devējam ir iesniedzis, ir viens apgādājamais. Neapliekamais minimums ir 50 eiro.

Parastā gadījumā algu rēķina proporcionāli nostrādātajām dienām. Šoreiz viņam alga būs 1000 / 20 * (20 – 5) = 750 eiro.

Slimības naudu rēķinot, jāņem vērā darbinieka dienas vidējā izpeļņa. Tās aprēķins ir diezgan sarežģīts, tāpēc pieņemsim, ka vidējā dienas izpeļņa šajā gadījumā ir 1000 / 20 = 50 eiro dienā.

Pirmo slimības dienu darba devējs neapmaksā. Otro un trešo – 75% apmērā no vidējās izpeļņas, ceturto – desmito: 80% apmērā.

Šajā gadījumā slimības nauda ir 2 * 50 * 0.75 + 2 * 50 * 0.8 = 75 + 80 = 155 eiro.

Apliekamā summa būs 750 + 155 = 905 eiro.

DŅ SN un DD SN: 905 * 0.11 = 99.55 eiro un 905 * 0.2409 = 218.01 eiro.

IIN sanāk (905 – 99.55 – 200 – 50) * 0.2 = 111.09 eiro.

Uz rokas darbinieks saņems 905 – 99.55 – 111.09 = 694.36 eiro. Darba devēja izmaksa būs 905 + 218.01 = 1123.01 eiro.

Secinājums: piecu dienu slimošana darbiniekam uz rokas izmaksājusi 67.64 eiro.

Piemērs #5

Cilvēkam ir alga 2000 eiro. Viņš visas dienas ir bijis darbā. Algas grāmatiņu darba devējam ir iesniedzis, ir viens apgādājamais. Neapliekamais minimums ir 0 eiro.

DŅ SN un DD SN: 2000 * 0.11 = 220 eiro un 2000 * 0.2409 = 481.80 eiro.

Pirmā soļa IIN sanāk (1666.67 – 220 – 200) * 0.2 = 249.33 eiro.

Otrā soļa IIN: (2000 – 1666.67) * 0.23 = 76.67 eiro.

IIN kopā: 249.33 + 76.67 = 326 eiro.

Uz rokas darbinieks saņems 2000 – 220 – 326 = 1454 eiro. Darba devēja izmaksas: 2000 + 481.8 = 2481.80 eiro.

Piemērs #6 jeb kāpēc par šo sistēmu grūti izteikties pieklājīgiem vārdiem

Cilvēkam ir alga 10000 eiro (nedomājiet, ka tas ir nereāli daudz). Viņš tiek atbrīvots un saņem kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu, kurā viņš nav bijis jau gadu. Mazliet vienkāršojot, tie būs vēl 10000 eiro. Kopā apliekamie ienākumi 20000 eiro. Viņš visas dienas ir bijis darbā. Algas grāmatiņu darba devējam ir iesniedzis, ir viens apgādājamais. Neapliekamais minimums ir 0 eiro.

DŅ SN un DD SN: 20000 * 0.11 = 2200 eiro un 20000 * 0.2409 = 4818 eiro.

Pirmā soļa IIN sanāk (1666.67 – 2220 – 200) * 0.2 = … nē, ne jau -733.33 eiro. Tas ir 0, jo sociālais nodoklis + atvieglojums par bērniem ir lielāks par 1666.67. Piemēro tikai 1666.67.

Otrā soļa IIN. Apliekamā summa būs 4583.33 – 1666.67 = 2916.66. Šo summu 2916.66 sareizina ar likmi 0.23 un no tās atņem sociālā nodokļa + atvieglojumu pārpalikumu, pareizinātu ar 0.2. Sanāk 2916.66 * 0.23 – (2200 + 200 – 1666.67) * 0.2 = 670.83 – 146.67 = 524.16. Ievērojāt aprēķina algoritma maiņu? Kad pats ar to saskāros pirmo reizi, nespēju noticēt savām acīm. Pamatojums: VID metodiskā materiāla 3. piemērs.

Trešā soļa IIN: (20000 – 4583.33) * 0.314 = 4840.83 eiro.

IIN kopā: 0 + 524.16 + 4840.83 = 5364.99 eiro.

Uz rokas darbinieks saņems 20000 – 2200 – 5364.99 = 12435.01 eiro. Darba devēja izmaksas: 20000 + 4818 = 24818 eiro. Starp citu, ja paņem swedbank kalkulatoru, rezultāts atšķiras. Es nezinu, kāpēc viņi pēc 4583.33 DŅ SN aprēķina ar likmi 0.5%. Neesmu redzējis, ka vēl kāds tā darītu. Savukārt aprekinat.lv kalkulatorā ir vēl cits rezultāts. Arī kalkulatori.lv piedāvā savu no visiem atšķirīgo versiju.

Secinājums: ne velti vid.lv (nejaukt ar valsts ieņēmumu dienestu) autors Rolands Celmiņš savulaik rakstīja, ka nodokļu kalkulatoru 2018. gadam neveidos.

Tags:

14 thoughts on “Kā rēķina iedzīvotāju ienākumu nodokli (jeb kāpēc par to grūti izteikties pieklājīgiem vārdiem)”

 1. Man skumji, ka šāda lieta tiek uztaisīta tik sasodīti sarežģīta un mēs tērējam savu vērtīgo cilvēklaiku šī te saprašanai, aprēķināšanai, kalkulatoru un grāmatvedības sistēmas atjaunošanai, aprēķinātā pārbaudei. Būtībā tukšgaitā. Liela brēka, maza vilna.

  Līdzīgu efektu kā ar krītošo neapliekamo minimumu varētu panākt ar rūpīgu diferencētā nodokļa likmi. Bet nē, nevar taču atteikties no vārda “neapliekamais minimums”

  1. Jā. Šķiet, ka politiskā lēmuma pieņēmēji dzīvo paralēlā realitātē un ka viņiem nav ne jausmas, cik laika valstī kopumā viņu nepārdomāto fantāziju realizācijai ir nelietderīgi notērēts.
   Manuprāt, nodokļu sistēmai jābūt pēc iespējas vienkāršākai un saprotamākai. Lai kāda arī nebūtu reforma, tā nedrīkst samudžināt jau esošo sistēmu vēl vairāk.

 2. Jaukais cilvēk, ja, pamatojoties uz Tevis aprakstītajiem piemēriem, kāds mēģinās rēķināt algas, tad būs auzas. Vai ar KOMPETENTU grāmatvedi pirms šī visa rakstīšanas esi pakomunicējis? Vai, pašā sliktākajā gadījumā, publiski pieejamos algu kalkulatorus pabakstījis, lai saprastu, ka Tavos piemēros ir fundametālas kļūdas? Piemērs 1, piemērs 5 pavisam noteikti IIN NAV pareizi sarēķināts.

  1. Un sestais piemērs arī ir auzās Tev…ai ai ai! Un, mana kļūda, pirmais piemērs bija pareizs.

   1. Paldies, man vienmēr ļoti patīk, ja kāds anonīms komentētājs pasaka, ka esmu kaut ko izdarījis nepareizi un nepastāsta precīzi kur tieši, kā tieši un tā tālāk, jo tas kaut ko liecina par pašu komentētāju.

    1. Atver http://www.tilde.lv un pamēģini savus visus piemērus tur paskaitīt, tad redzēsi, cik gudrs katrs no mums ir!
     Citādi sanāk, ka Tu gribi, lai Tevi kā kaķi ar purnu sūdos grūsta, lai iemācītos kastītē iet!

      1. Jup, es esmu tāds, toties rēķināt māku pareizi, Tu, pat ar tilde.lv un citu kalkulatorlapu palīdzību PUBLISKI nemāki rēķināt pareizi. Veiksmes Tev.
       Globāli skatoties, nekas jau katastrofāli slikts no tā, ka Tu būsi nodokļus sarēķinājis nepareizi nebūs, cilvēks, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju visu šo pārmaksu dabūs atpakaļ, BET, svarīgākais šajā visā ir tas, ka TU PUBLISKI stāsti kā rēķināt algas NEPAREIZI!
       Skaties/lasi https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli#p-631327 15. panta 17. punktu.

       1. Ja tu kaut cik būtu tēmā, tev neaizņemtu pat minūti pastāstīt, kur ir kļūda. Tu to nespēj, jo tu neesi tēmā. Attiecīgi tu esi vienkārši kārtējais anonīmais komentārpļūtītājs un nav vērts te ar tevi tērēt laiku.

       2. Vai nu tu turpmāk izsakies sakarīgi un konkrēti dotajā piemērā norādi, kas nav pareizi, vai arī vēro, kā tavi komentāri nonāk miskastē.

       3. Miskaste ir Tavs blogs 😀 😀 😀
        Man dziļi vienalga, ka Tu komentārus dzēs, tas tikai nozīmē to, ka Tavas spriestspējas ir 0 līmenī, domātspēja vispār -1 līmenī un publiska sava nepareizā viedokļa atzīšana ir vispār kaut kas nereāls un nedzirdēts Tavai gludajai galviņai! Vesels un laimīgs ar tādu bagāžu dzīvot tālāk!

        1. Bet šo komentāru gan es atstāšu, lai visi var publiski iepazīties ar tevis paša inteliģences un argumentācijas spējām 😀

        2. Brīvākā brīdī vari saskaitīt, cik komentārus esi te saštancējis, cik laika tam esi veltījis, un par spīti visam – joprojām neesi spējis konkrēti norādīt kur ir kaut viena kļūda. Spamo citur.

    2. Pingback: Neapliekamais minimums – Stacija

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *