Skip to content

Euro

Šorīt mani pārsteidza statoila hotdogu reklāmas plakāts. Iegribējās sameklēt krāsu baloniņu, nopūst euro un tā vietā uzšvīkāt eiro.

Man līdz šim pat prātā nebija nācis, ka Latvijā ir tik daudz cilvēku un uzņēmumu, kuri ir gatavi ignorēt pareizas latviešu valodas normas. Tas neattiecas tikai uz statoil. Arī darbā man nākas veidot dokumentu sagataves klientiem ar euro. Jā, tieši euro un nevis eiro. Šo norādījumu es nolaidīgā kārtā neņemu vērā un rakstu eiro. Ja man klienta pārstāvis atkārtoti uz to īpaši norādīs, pārmainīšu uz euro, bet citādi nē, jo man neceļas roka kropļot latviešu valodu. Starp citu, daudzviet var izlīdzēties nerakstot ne eiro, ne euro, bet EUR.

Euro savulaik tika ieviests tiesību aktos tikai ES necienīgās nostājas pret latviešu valodu dēļ. Risinājums tika meklēts, atrasts netika, nācās piekāpties. Cik cītīgi mūsu politiķi un valodnieki pastāvējuši uz savu taisnību, nezinu, bet rezultāta nav. Euro tiek un tiks lietots. Kursīvā, jo latvisks šis vārds nav, lai arī tā sauc mūsu valūtu. Pat Latvijas bankas lapā tiek lietots eiro.

Būtībā vienīgais iemesls, kādēļ jālieto euro, ir ES birokrātu necienīga attieksme pret latviešu valodu. Es neredzu nekādu jēgu cienīt tādu attieksmi. Tādēļ es lietoju un lietošu eiro. Lai nāk resnā latviešu valodas skolotāja no Briseles un liek man sarkanus divniekus, jo viņa pati latviski neprot. Man vienalga, sliktas atzīmes mani nebiedē, turklāt es neesmu skolā. Arī cietumā mani neliks un uz Sibīriju nesūtīs. Lai tikai pamēģina! Sliktākais, kas man draudēt darbā, ir nepatīkama diskusija un iespējams aizrādījums. Gan es to pārdzīvošu.

Dārgie līdzpilsoņi un latvieši, lūdzu, neesiet bailīgi arī jūs! Lai arī mūsu politiķi ir zaudējuši cīņu ar necienīgiem Briseles birokrātiem, nekropļosim latviešu valodu mēs paši savās mājās. Tam nav cienījama pamatojuma. Ja euro jābūt tiesību aktos, tad lai tas tur arī paliek un nevajag to ievazāt arī ikdienā lietotajā latviešu valodā.

Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 4. punkts nosaka, ka Eiropas Savienība izveido ekonomisko un monetāro savienību, kuras valūta ir euro. Atbilstoši 1998. gada 3. maija Padomes Regulai Nr. 974/98 “Par euro ieviešanu” un Eiro ieviešanas kārtības likumam valūtas nosaukums ir euro. Tomēr tas neliedz ikdienas saziņā izmantot nosaukumu eiro, kas latviešu valodā jau ir iegājies. Tiesību aktos lietojams euro (slīprakstā).

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *