Skip to content

Atklāta vēstule Saeimai par deputātu balsojumiem

Šī gada oktobrī notiks kārtējās Saeimas vēlēšanas. Līdz tam vēlētājiem jātiek skaidrībā, kuru partiju pilnvarot ar savu balsi nākamajam četrus gadus ilgajam periodam. Vai vērtēt deputātus un partijas pēc to solījumiem? Nez vai daudziem no mums vēl būs saglabājušās ilūzijas par pirmsvēlēšanu laikā doto solījumu pildīšanu. Racionālāk būtu vērtēt deputātu kandidātus pēc viņu jau paveiktajiem darbiem.

Latvijā Saeimai pieder likumdošanas tiesības. Satversmes 24. pantā noteikts, ka Saeima, izņemot Satversmē sevišķi paredzētos gadījumus, taisa savus lēmumus ar klātesošo deputātu absolūto balsu vairākumu. Tātad viens no deputāta pienākumiem ir balsošana par dažādiem likumprojektiem.

Savukārt Latvijas Republikas Saeimas Kārtības ruļļa 139. pants skan “Balsošana Saeimas sēdēs notiek atklāti ar elektroniskās balsošanas iekārtas palīdzību, izņemot gadījumus, kad noteikta cita kārtība. Par klātesošiem balsošanā uzskatāmi tie deputāti, kas balsojuši “par”, “pret” vai “atturas”.” No tā izriet, ka balsošanas rezultāti ir atklāti, ja vien nav noteikts citādi. Ja vēlamies, mēs varam noskaidrot, kā deputāts X vai frakcija Y faktiski balsojusi par konkrētu likumprojektu un salīdzināt ar iepriekš solīto.

Lielākā daļa Saeimas balsojumu ir atklāti un informācija par tiem pieejama Saeimas sēžu stenogrammās, kā to nosaka Kārtības ruļļa 146. pants. Stenogrammas var lasīt Saeimas mājas lapā www.saeima.lv, kur atrodama saite “Saeimas sēžu stenogrammas”. To izvēloties, atveras kalendārs un varam izvēlēties attiecīgo sesijas sēdi, kuras stenogramma mūs interesē. Stenogrammā ir atsevišķa sadaļa “Balsojumi”, kurā var redzēt datumu, balsošanas motīvu un kopējos balsošanas rezultātus. Ir pieejams arī saraksts, kurā var redzēt, kā balsojis katrs no deputātiem.

Diemžēl, ja vēlamies apskatīt vienā lapā konkrēta deputāta balsojumus sēdes vai sesijas ietvaros, to izdarīt nav iespējams. Tā vietā interesentam pašam ir jākopē informācija no katra balsojuma uz atsevišķu dokumentu un jāveido apkopojums. Piemēram, 2009.gadā ir notikušas 59 sēdes. Vienā sēdē parasti ir 15-45 balsojumi un interesentam no malas, apkopojot rezultātus, būtu jāpatērē ļoti daudz laika jau vienas sēdes ietvaros vien, nemaz nerunājot par visu sesiju. Savukārt automātiskam šādu datu pieprasījumam nevajadzētu būt ilgākam par dažām sekundēm.

Tā kā Saeima glabā informāciju par atklātajiem deputātu balsojumiem un tā jau šobrīd ir publiska, lūdzu pēc iespējas ātrāk ieviest iespēju apskatīt balsojumus tādā griezumā, lai būtu iespējams pārskatāmi redzēt, kā konkrēts deputāts vai frakcija ir balsojuši lietotāja norādāmā laika periodā. Papildus lūdzu pievienot saites uz likumprojektiem un citiem ar balsojumu saistītiem publiski pieejamiem dokumentiem.

Sabiedrība no tā iegūtu iespēju pārskatāmi izvērtēt viena deputāta vai frakcijas faktiski paveikto noteiktā laika griezumā, kas nepieciešama, lai veiktu pārdomātu izvēli nākošajās Saeimas vēlēšanās.

Tos, kuri šādu iespēju labprāt izmantotu, aicinu paust savu viedokli, sūtot vēstules Saeimai vai rakstot e-pastus uz saeima@saeima.lv.


Atsauces: nacionalisti.lv, delfi.lv, apollo.lv.


Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *