Skip to content

Vēstule RD par koncertzāli

Nepaslinkoju un izveidoju vēstuli par Rīgas koncertzāles atrašanās vietu, kuru adresēju visām Rīgas Domes frakcijām, neatkarīgo deputātu blokam un neatkarīgajai deputātei L.Bulmanei. Ar nepacietību gaidīšu atbildi, kurai pēc idejas vajadzētu ierasties pie manis vēl pirms vēlēšanu datuma – 6. jūnija.

Vēstules teksts:

2007. gada 1. jūnijā Rīgas Domes priekšsēdētājs J.Birks pieņēma lēmumu par akustiskās koncertzāles Rīgā, AB dambī (zemesgabala kadastra Nr.01000490002), būvniecības ieceres akceptēšanu. Kopš tā laika ir pagājuši jau gandrīz divi gadi un ir būtiski mainījusies finansiālā situācija gan valstī, gan pašvaldībā.

Vadoties no Latvijas Ģeotehniķu savienības paustās informācijas, lai koncertzāli uz AB dambja būtu iespējams uzcelt, obligāti būtu jāveic dambja rekonstrukcija (apmēram 0,55 km garumā) un krasta atbalsta sienas izbūvēšana apmēram 1,1 km garumā. Šajā vietā Daugavas dziļums ir 6-8 metri. Dūņu slānis ir apmēram 15 metru biezs. Nesošā grunts sākas aptuveni 15-20 metrus zem Daugavas līmeņa. Turklāt celtniecības laikā iespējami neparedzēti darbi, kas saistīti ar iespējamiem akmens krāvumiem, dambja savilcēm un veco pāļu iecirkņiem. Līdz ar to var rasties tehnoloģiski sarežģījumi. Šādi, tikai AB dambim raksturīgi, papildu darbi ievērojami palielina būvdarbu izmaksas.

AB dambis patlaban ir 550 metrus garš un 42 metrus plats. Projektētā koncertzāle ir apmēram 190 metrus gara un aptuveni 60 metrus plata – tātad par 18 metriem platāka par AB dambi. Turklāt Latvijas būvnormatīvos iekļautās ugunsdzēsēju prasības obligāti nosaka šādām būvēm vismaz desmit metru platu piebraukšanas ceļu no visām ēkas pusēm, lai ugunsgrēka gadījumā varētu piebraukt ugunsdzēšanas tehnika. Tātad AB dambja platums būtu jādubulto. Turklāt zem AB dambja ir paredzēta autostāvvieta, kuras būvniecībai zem ūdens līmeņa būtu nepieciešami izsmalcināti būvniecības un hidroizolācijas risinājumi, kas prasītu sevišķi apjomīgus finansiālus ieguldījumus.

Pagaidām koncertzāles celtniecība nav uzsākta un projekts līdzekļu trūkuma dēļ ir iesaldēts. Lai lietderīgi izmantotu radušos pauzi koncertzāles realizācijas gaitā, aicinu uzsākt plaša apmēra sabiedrisku diskusiju par koncertzāles būvniecības vietu. Līdz šim tādas nav bijis, turklāt lēmums par AB dambi kā koncertzāles būvniecības vietu ticis pieņemts šaurā lokā – par to lēmusi koordinācijas komisija kultūras ministres vadībā, vēl ietilpstot Rīgas domes vadītājam un atbildīgo departamentu vadītājiem, Saeimas un nevalstiskā sektora ekspertiem.

Papildus aicinu Jūs atkārtoti izvērtēt AB dambja piemērotību akustiskās koncertzāles atrašanās vietai un atcelt 2007. gada 1. jūnija lēmumu par akustiskās koncertzāles Rīgā, AB dambī (zemesgabala kadastra Nr.01000490002), būvniecības ieceres akceptēšanu.

Lūdzu informēt par Jūsu turpmāk plānoto rīcību un argumentāciju pieņemtā lēmuma par akustisko koncertzāli un plašas publiskās diskusijas par koncertzāles atrašanās vietu sakarā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *