Skip to content

Sapieru iela

Ielas privatizācija

Ejot pa Sapieru ielu (netālu no Zemitānu stacijas), ievēroju šādas ceļa zīmes.

Sapieru iela

Stāvvieta tikai ar Latvijas balzama atļaujām. Ja stāvvieta atrastos viņu teritorijā, tad tas būtu tikai loģiski. Bet ielas malā, kas ir publiska teritorija? Ar kādām tiesībām Latvijas balzams pasludina daļu (tādi posmi Sapieru ielā ir divi) brauktuves par savu īpašumu? Vai viņi par to maksā nekustamā īpašuma nodokli?

Man nav atbildes uz šiem jautājumiem. Ja jums ir zināms, ka likums atļauj šādi “privatizēt” publiskas stāvvietas, vai ka LB, pamatojoties uz konkrētiem normatīviem aktiem, ir noslēdzis vienošanos ar Rīgas domi, lūdzu padalieties ar informāciju.

Ja neviens neatbildēs, jautāšu Rīgas domei, bet tas parasti ir diezgan ilgs un ne vienmēr rezultatīvs process.