Skip to content

Neloģismi

Objektivitāte un pieredze

Zatlers (..) žurnālistiem atzina, ka nespēj būt pilnīgi objektīvs, runājot par veselības sistēmu, jo visu savu mūžu bijis mediķis (..). Lūk, šo es lasu un nesaprotu. Jādomā, ka Valdis grib apgalvot, ka nespēj bezkaislīgi uz šīm lietām paskatīties. Bet no otras puses… Kādai pieredzei jābūt cilvēkam, kurš ir objektīvs, runājot par veselības sistēmu? Vai arRead More »Objektivitāte un pieredze