Skip to content

LG P875

LG P875 pret Nokia E51

  • IT

Pēdējā laikā populāri ir dažādu modernāko telefonu / to OS un citu saistītu lietu apraksti. Mani pārsteidz nevis tas, ka kāds ar to aizraujas un raksta, bet tieši popularitāte. Vai tiešām tik daudziem jauns telefons ir tik būtiska dzīves vērtība? Un vai tiešām viņi visi joprojām tic, ka jaunāks nozīmē labāks? Vai arī vilina iespējaRead More »LG P875 pret Nokia E51

No LG telefona lietošanas rokasgrāmatas

Spridzināšanas darbu zona Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus. Sprādzienbīstama vide • Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā. • Nelietojiet tālruni degvielas vai ķimikāliju tuvumā. • Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.