Skip to content

Latvieši

Par latviešiem

Šeit ir tāds garāks citāts no Jēkaba Janševska sarakstītā romāna Dzimtene. Romāns pirmo reizi izdots 1921.-1925. Darbība romānā risinās vēl senākos laikos – 19. gadsimta otrajā pusē. Aprakstītajā fragmentā atainota diskusija starp latviešu skolotāju Aumali un diviem vāciešiem – maršalu un mācītāju. — Latviešiem ir kāda zīmīga paruna attiecībā uz viņu satiksmi pašu starpā, —Read More »Par latviešiem

%d