Skip to content

Edvīns Šnore

Russkij mir

Gribu piesaistēties Edvīna Šnores rakstītajam “Russkij mir” par Latvijas naudu. Tajā ir spēcīgi pamatots, kāpēc iecerētā masu medija izveide speciāli krievvalodīgajai auditorijai pēc šī brīža plāniem ir bezjēdzīga, pat bīstama. Īsi atbilde ir – problēma mediju veidotāju personāliju prokrieviskajos uzskatos. Pie reizes tiek atbildēts arī jautājums, ko tad īsti grib “Latvijas mūžīgi diskriminētie krievi”. ĪsāRead More »Russkij mir