Skip to content

Dievs

Dievs

Priekšstats par Dievu ir fundamentāls šķērslis manās attiecībās ar kristietību. Tiek postulēts, ka Dievs ir visvarens. Pat nevis postulēts, bet pieņemts kā vispārzināms fakts. Kā zināms, pasaulē notiek milzum daudz dažādu nejauku lietu. Paņemsim kaut vai jebkuru karu, kurā cieš absolūti nevainīgi bērni. Vai tas ir godīgi? Nē taču. Tad kāpēc Dievs kā visvarena būtneRead More »Dievs