Skip to content

Andris Sproģis

Andris Sproģis – Rīgas noslēpumi

Andris Sproģis kopš 1964. gada strādājis kā žurnālists. Bija žurnāla “Liesma” (1974-1983), laikraksta “Literatūra un Māksla” (1985-1987), žurnāla “Draugs” (1987-1997) galvenais redaktors, vēlāk strādājis arī izdevumā “Latvijas vēstnesis”. Grāmata “Rīgas noslēpumi” nodota salikšanai 2016. gadā, izdota ar Rīgas domes finansiālu atbalstu. Grāmata sastāv no 14 nodaļām. Gandrīz visas veltītas literātiem, lielākoties dzejniekiem. Pētīts, kādiem autoriemRead More »Andris Sproģis – Rīgas noslēpumi