Skip to content

Saskaiti ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus

P.S. Kravas automobilis nekustas.

1 thought on “Saskaiti ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus”

  1. 262. 302., 303., 304., 306., 307. un 308. zīmes darbība neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuri nogādā vai brauc saņemt kravu

    Vieglie auto apbrauc šķērsli.

    Pārkāpums tikai viens – stāvēšana zīmes “Apstāties aizliegts” zīmes darbības zonā. Bet varbūt viņš veic 266.6. dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam, iekraušana transportlīdzekļos.” 🙂
    Bet varbūt tur ir “267. Pašvaldības ar attiecīgu lēmumu ir tiesīgas noteikt laikposmu, kad transportlīdzekļos drīkst iekraut vai izkraut kravu 326., 327., 328. un 329. zīmes darbības zonā.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *