Skip to content

Sabiedrības iedalījums

Vakar uz ielas dzirdēju, ka Latvijas sabiedrību varot iedalīt trīs lielās grupās.

  • Pirmā ir latvieši, kuri grib strādāt, lai visiem būtu labi, bet viņi nezina, kā tieši to panākt.
  • Otrā ir krievi, kuri strādā vienīgi savas ģimenes labā.
  • Trešā ir deputāti, valsts amatpersonas, ierēdņi u.c. Viņi nodarbojas ar otrās grupas interešu apkalpošanu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *