Skip to content

No LG telefona lietošanas rokasgrāmatas

Spridzināšanas darbu zona
Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī
visus likumus un noteikumus.
Sprādzienbīstama vide
• Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
• Nelietojiet tālruni degvielas vai ķimikāliju tuvumā.
• Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas
transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *