Skip to content

Laimonis Kleimanis – Katram ir sava Rīga

Uzreiz pēc bibliotēku ierobežotās atvēršanās, devos atdot grāmatas ar domu, ka šoreiz neko neņemšu. Tomēr laipnā bibliotekāre apjautājās, kas mani interesē un uzreiz sameklēja man divas grāmatas par Rīgas vēsturi. Viena no tām bija Laimoņa Kleimaņa Katram ir sava Rīga.

Autors Laimonis Kleimanis kopš 1975. gada strādājis par ekskursiju vadītāju un tūrisma grupu vadītāju – gidu. Katram ir sava Rīga ir autora pirmā grāmata – ārkārtīgi informatīvs darbs par Rīgas vēsturi. Tās galvenā mērķauditorija ir ekskursiju vadītāji, kuriem grāmata būtu plašs izziņas materiāls.

Grāmatā ir aprakstīta Rīgas senāko laiku vēsture no pilsētas dibināšanas. Nevar viennozīmīgi noteikt robežu, līdz kuram laikam vēsture aprakstīta, jo katram objektam tas atšķiras, bet pārsvarā tie ir laiki līdz 1. pasaules karam. Gandrīz katra nodaļa veltīta savam atsevišķam objektam kā, piemēram, Saeimas ēka, Reiterna nams vai Zviedru vārti. Pievienota arī speciālo terminu vārdnīca, paskaidrojumi, vēsturiskā hronoloģija un izmantoto avotu saraksts. Tekstā netrūkst atsauču un kopumā darbs rada ļoti cienījamu iespaidu. Grāmatai tomēr ir viens neliels trūkums – nelielais izmantoto attēlu un fotogrāfiju skaits. 55 mūsdienu attēli grāmatas beigās tomēr ir maz.

Lasīju ilgi, jo grāmata tiešām ļoti bagāta ar informāciju. Bet to lasīt bija tiešām interesanti. Es beidzot sapratu, kā tad īsti notika Rīgas dibināšana, kas tieši bijis Zobenbrāļu ordenis un citas it kā zināmas, bet būtībā vāji saprastas lietas. Lielāko daļu faktu noteikti drīzumā aizmirsīšu, bet šis tas tomēr atmiņā aizķersies vai vismaz zināšu, kur informācija meklējama.

Lielisks darbs, paldies autoram!

Subjektīvais baudījums 9/10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *