Skip to content

Būsim tikumīgi!

Tvnet. Saskaņā ar noteikumiem aizliegts piedāvāt vai sniegt seksuālos pakalpojumus par maksu, kā arī saņemt šos pakalpojumus dzīvojamā telpā, ja tā atrodas tuvāk par 100 metriem no izglītības iestādes vai baznīcas, ja tajā atrodas nepilngadīgais.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *