Skip to content

Studentu protesti

Studentu un mācībspēku protests

Iespaidīgi bija vērot garo studentu ķēdi. Nezinu vien, kā viņi satilpa mazajā, daļēji norobežotajā laukumā pie Saeimas. Par pašu problēmu es nezinu, ko piebilst. Ja spriež no Dombrovska teiktā, nemaz tik sūri un grūti izglītības nozarei neklājas. Tad par ko viņi protestē? Ir arī dzirdēti aicinājumi studentiem protestēt, lai uzlabotos studiju kvalitāte. Tā kā patlabanRead More »Studentu un mācībspēku protests