Skip to content

Bābelīša elektrostacija

Plānveida vēstures iznīcināšana. Bābelīša ezera elektrostacija

Bābelīša elektrostacija ir tik grandioza būve, ka fotogrāfijās to saprast nav iespējams. Turklāt nav jau punkta, no kuras to nofotografēt kopumā, viss apaudzis ar kokiem. Būtībā tas ir tūrisma objekts, kuru vieglu roku nolēmuši iznīcināšanai. Lēmuma pieņēmēji izvēlējušies aiz drupām neredzēt iespaidīgu vēstures stāstu. Nožēlojami. Novēlu viņiem pašiem savām acīm skatīties, kā reiz tiks nojauktsRead More »Plānveida vēstures iznīcināšana. Bābelīša ezera elektrostacija