Skip to content

Augusts Deglavs

Augusts Deglavs – Vecais pilskungs

Šajā nelielajā grāmatiņā ir četri stāsti. Pēc to izlasīšanas dziļi šaubos, ka šis darbs vēl sastaps daudz lasītāju, varbūt vienīgi kādus pētniekus, tāpēc atļaušos īsi pārstāstīt. Vecais pilskungs ir par ļoti bargu vācu muižnieku un jaunu pāri – Luzi un Indriķi. Abi jaunie grib apprecēties, bet Indriķim jāiet armijā, Luzi noskatījis vagara dēls un puisisRead More »Augusts Deglavs – Vecais pilskungs