Skip to content

Paulu Koelju

Paulu Koelju – Sānsolis

Ar Paulu Koelju darbiem man vēsturiski bijušas īpašas attiecības. Pusaudža gados mani ļoti ietekmēja “Alķīmiķis”. Arī “Veronika grib mirt” un “Pedro upes krastā es sēdēju un raudāju” mani diezgan spēcīgi aizkustināja. Bet ar to arī man šis autors, tā sakot, izbeidzās. Koelju darbi mani pārstāja uzrunāt. Tie sāka likties neoriģināli. It kā autors jau visuRead More »Paulu Koelju – Sānsolis

%d bloggers like this: