Neapliekamais minimums

Par gada deklarāciju tagad daudziem ir viedoklis. Cilvēki nesaprot, kā tā varot būt, ka visi nodokļi godīgi maksāti, bet valsts prasa vēl. Bet viss taču ir ļoti vienkārši. Tāpēc, ka sarežģīti.

Parastais darba ņēmējs nemēdz iedziļināties, kā grāmatvedis aprēķina par viņu samaksātos nodokļus. Viņš paļaujas, ka viss būs kārtībā un principā jau pareizi arī dara. Bet, lūk, kopš pagājušā gada mūsu dārgie likumdevēji pamatīgi sarežģīja visu nodokļu aprēķināšanas mehānismu. Vēlos uzsvērt – sarežģīja! Nevis padarīja labāku vai sliktāku, bet sarežģītāku.

Pirms apmēram gada uzrakstīju, kā pēc izmaiņām rēķina iedzīvotāju ienākumu nodokli. Murgs kaut kāds ar atvieglojumiem, neapliekamajiem minimumiem, trim dažādām likmēm un aprēķina algoritma maiņu pa vidu. Kļūdīties tajā visā var diezgan viegli. Biežāk gan novirzes rodas dažādu atvieglojumu maiņas dēļ. Piemēram, darba ņēmējam parādās papildus apgādājamais (vai tiek noņemts no apgādības) un grāmatvedis par to laikus neuzzina.

Tagad tajā vēl iejaucas VID prognozētais neapliekamais minimums. Tas ir, VID nodarbojas ar nākotnes pareģošanu. Nez, cik Jānis Bērziņš šajā pusgadā varētu pelnīt? Vairāk nekā agrāk? Mazāk? Pieņemsim, ka tikpat cik agrāk un iedosim viņam neapliekamo minimumu 100 eiro lielu. Bet Jānis, lūk, dabūja algas pielikumu un kļuva par nodokļu parādnieku. Tā vietā, lai savas neprecīzās prognozes dēļ radušos starpību norakstītu zaudējumos, VID piedzen starpību no Jāņa. Nedarīt viņi to nevar likuma dēļ, bet parlaments – tā ir kolektīvā atbildība, kur galu galā neviens ne par ko neatbild. No otras puses, ja VID šo starpību patiešām norakstītu zaudējumos, uzreiz uzrastos dažādi nodokļu “optimizatori”, kuri nekavētos izmantot situāciju sev par labu.

Principā jau visus šos mēneša neapliekamos minimumus, atvieglojumus par bērniem utt., varētu likvidēt, izveidojot katram darba ņēmējam individuālas nodokļa likmes. Tādā veidā varētu pat apvienot sociālo un ienākuma nodokli. Nelaime ir tā, ka progresivitātes griesti ir noteikti par gada ienākumiem un precīzi nodokļus var pārbaudīt tikai pēc gada beigām. Ja teiksim, janvārī – martā cilvēks maksās 20% nodokli, aprīlī – maijā 23%, bet pēc tam 31,4% nodokli, viņš varētu būt vēl neapmierinātāks. Droši vien uzkrājumi nav izveidojušies, jāmaksā kredīti un tā tālāk. Risinājums varbūt būtu likumā noteikt progresivitātes griestus par dienu, nedēļu vai mēnesi. Tad arī VID iesniegtos datus par aprēķināto samaksu darbiniekam varētu pārbaudīt faktiski uzreiz pēc tam, kad uzņēmējs iesniedzis datus par samaksāto algu un aprēķinātajiem nodokļiem. Bet tas ļoti nepatiktu cilvēkiem ar neregulāriem ienākumiem.

Cita lieta ir čeku iesniegšana un (marta) deklarāciju pildīšana, lai atgūtu it kā pārmaksātos nodokļus. Būtībā tā ir valsts bezprocentu kreditēšana. Manuprāt – visu pušu ievērojamus resursus prasošs stulbums, kuru vajadzētu likvidēt. Nākošajā reizē, kad gribēs celt nodokļus (tāda noteikti pienāks un drīzāk nekā mēs gribēsim), tā vietā vajadzētu atcelt IIN atvieglojumus par iesniegtajiem čekiem. Efekts būtu līdzīgs, bet ļautu sakārtot kopējo sistēmu.

Tiem, kuriem kremt viņu piepeši radušais nodokļu parāds, mierinājumam diezgan droši varu teikt, ka ir tādi cilvēki, kuru nodokļu parādi šajās dienās, visticamāk, aprēķināti ar pieczīmju skaitli. Tie ir darbinieki, kuru algas būtiski pārsniedz 55’000 eiro gadā un kuri nav pārgājuši uz palielināto nodokļu likmi.

Kā rēķina iedzīvotāju ienākumu nodokli (jeb kāpēc par to grūti izteikties pieklājīgiem vārdiem)

Ne pārāk sen izlasīju vecu, Paulam Raudsepam piedēvētu fragmentu, kur cilvēks spriež par IIN aprēķinu un ar piemēriem “pierāda”, ka progresīvajā nodokļu sistēmā indivīds ar algu 5000 eiro mēnesī turpmāk nodokļos samaksās mazāk nekā agrāk. Nekautrēšos no skarbā apzīmējuma – infantilais – aprēķina piemērs man lika iedomāties par šāda raksta noderīgumu. Tas ir, kā rēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un sociālo nodokli (SN) parastam darba ņēmējam. Mikrouzņēmumus un sevišķi specifiskus gadījumus neapskatīšu. Tie, kuri IIN aprēķina algoritmu daudz maz jau zina, var sākt lasīšanu ar sesto piemēru.

 

Ne vienmēr alga līgumā ir summa, kura tiks izmaksāta un no kuras aprēķinās IIN. Var būt dažādas prēmijas, piemaksas, atvaļinājuma naudas, slimības naudas, pabalsti bēru gadījumā, veselības polises utt. Gandrīz viss no tā arī ir apliekams ar IIN. Piemēram, bēru pabalstu līdz 213.43 eiro ar IIN (un SN) neapliek.

Likmes.

 • Standarta sociālā nodokļa likmes darba devējam (DD SN) ir 24.09% un darba ņēmējam (DŅ SN) 11%. Pensionāriem un cietumniekiem likmes ir drusku mazākas, bet tās mēs tagad neapskatīsim.
 • IIN likme līdz 1666.67 eiro mēnesī ir 20%, pēc tam 23%. No 4583.33 mēnesī likme ir 31.4%. Ja nodarbinātais darba vietā nav iesniedzis algas grāmatiņu, viņam 20% vietā piemēro 23%.
 • Neapliekamais minimums – kā nu kuram VIDs to ir noteicis. Likmi piemēro mēnesim. Tā var mainīties reizi pusgadā. Katrs savu var apskatīt EDS vai noskaidrot darba vietā pie algu grāmatveža.
 • Atvieglojums par apgādājamajiem – 200 eiro par apgādājamo.

Vienkāršota formula

Alga uz rokas = apliekamā summa – (apliekamā summa * DŅ SN likme) – ((apliekamā summa – atvieglojums par apgādājamajiem – neapliekamais minimums – (apliekamā summa * DŅ SN likme)) * IIN likme)

Piemērs #1

Cilvēkam ir alga 1000 eiro. Viņš visas dienas ir bijis darbā. Algas grāmatiņu darba devējam nav iesniedzis, ir viens apgādājamais.

Vispirms aprēķina DŅ SN. Tas ir 1000 * 0.11 = 110 eiro.

Ir arī DD SN. To parasti darba ņēmējs nerēķina, jo uz rokas saņemamo summu tas neietekmē. Toties tas ļoti jūtami ietekmē darba devēja kontu. Šajā piemērā 1000 * 0.2409 = 240.90 eiro.

Atvieglojums par vienu apgādājamo būtu 200, bet nav, jo darbinieks nav iesniedzis savu algas grāmatiņu darba devējam. Parasti to dara, ja saņem algu no vairākiem darba devējiem, jo iesniegt to var tikai vienam no tiem.

Ja nav algas grāmatiņas, nav arī neapliekamā minimuma.

IIN sanāk (1000 – 110) * 0.23 = 204.7 eiro.

Uz rokas darbinieks saņems 1000 – 110 – 204.7 = 685.30 eiro. Darba devēja izmaksas būs gandrīz divas reizes lielākas, tas ir, 1000 + 240.9 = 1240.90 eiro.

Piemērs #2

Cilvēkam ir alga 1000 eiro. Viņš visas dienas ir bijis darbā. Algas grāmatiņu darba devējam ir iesniedzis, ir viens apgādājamais. Neapliekamais minimums ir 50 eiro.

DŅ SN un DD SN nemainās, tas ir 1000 * 0.11 = 110 eiro un 1000 * 0.2409 = 240.90 eiro.

IIN sanāk (1000 – 110 – 50 – 200) * 0.2 = 128 eiro.

Uz rokas darbinieks saņems 1000 – 110 – 128 = 762 eiro. Darba devēja izmaksas nemainās un paliek 1000 + 240.9 = 1240.90 eiro.

Secinājums: algas grāmatiņas neiesniegšana iepriekšējā piemērā izmaksājusi 76.70 eiro.

Piemērs #3

Cilvēkam ir alga 1000 eiro. Viņš visas dienas ir bijis darbā. Algas grāmatiņu darba devējam ir iesniedzis, apgādājamo nav. Neapliekamais minimums ir 50 eiro.

DŅ SN un DD SN nemainās, tas ir 1000 * 0.11 = 110 eiro un 1000 * 0.2409 = 240.90 eiro.

IIN sanāk (1000 – 110 – 50) * 0.2 = 168 eiro.

Uz rokas darbinieks saņems 1000 – 110 – 168 = 722 eiro. Darba devēja izmaksas nemainās un paliek 1000 + 240.9 = 1240.90 eiro.

Secinājums: viens apgādājamais (parasti) nozīmē 40 eiro uz rokas.

Piemērs #4

Cilvēkam ir alga 1000 eiro. Mēnesī bijušas 20 darbdienas, 5 no tām (secīgi) viņš noslimojis (A lapa). Algas grāmatiņu darba devējam ir iesniedzis, ir viens apgādājamais. Neapliekamais minimums ir 50 eiro.

Parastā gadījumā algu rēķina proporcionāli nostrādātajām dienām. Šoreiz viņam alga būs 1000 / 20 * (20 – 5) = 750 eiro.

Slimības naudu rēķinot, jāņem vērā darbinieka dienas vidējā izpeļņa. Tās aprēķins ir diezgan sarežģīts, tāpēc pieņemsim, ka vidējā dienas izpeļņa šajā gadījumā ir 1000 / 20 = 50 eiro dienā.

Pirmo slimības dienu darba devējs neapmaksā. Otro un trešo – 75% apmērā no vidējās izpeļņas, ceturto – desmito: 80% apmērā.

Šajā gadījumā slimības nauda ir 2 * 50 * 0.75 + 2 * 50 * 0.8 = 75 + 80 = 155 eiro.

Apliekamā summa būs 750 + 155 = 905 eiro.

DŅ SN un DD SN: 905 * 0.11 = 99.55 eiro un 905 * 0.2409 = 218.01 eiro.

IIN sanāk (905 – 99.55 – 200 – 50) * 0.2 = 111.09 eiro.

Uz rokas darbinieks saņems 905 – 99.55 – 111.09 = 694.36 eiro. Darba devēja izmaksa būs 905 + 218.01 = 1123.01 eiro.

Secinājums: piecu dienu slimošana darbiniekam uz rokas izmaksājusi 67.64 eiro.

Piemērs #5

Cilvēkam ir alga 2000 eiro. Viņš visas dienas ir bijis darbā. Algas grāmatiņu darba devējam ir iesniedzis, ir viens apgādājamais. Neapliekamais minimums ir 0 eiro.

DŅ SN un DD SN: 2000 * 0.11 = 220 eiro un 2000 * 0.2409 = 481.80 eiro.

Pirmā soļa IIN sanāk (1666.67 – 220 – 200) * 0.2 = 249.33 eiro.

Otrā soļa IIN: (2000 – 1666.67) * 0.23 = 76.67 eiro.

IIN kopā: 249.33 + 76.67 = 326 eiro.

Uz rokas darbinieks saņems 2000 – 220 – 326 = 1454 eiro. Darba devēja izmaksas: 2000 + 481.8 = 2481.80 eiro.

Piemērs #6 jeb kāpēc par šo sistēmu grūti izteikties pieklājīgiem vārdiem

Cilvēkam ir alga 10000 eiro (nedomājiet, ka tas ir nereāli daudz). Viņš tiek atbrīvots un saņem kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu, kurā viņš nav bijis jau gadu. Mazliet vienkāršojot, tie būs vēl 10000 eiro. Kopā apliekamie ienākumi 20000 eiro. Viņš visas dienas ir bijis darbā. Algas grāmatiņu darba devējam ir iesniedzis, ir viens apgādājamais. Neapliekamais minimums ir 0 eiro.

DŅ SN un DD SN: 20000 * 0.11 = 2200 eiro un 20000 * 0.2409 = 4818 eiro.

Pirmā soļa IIN sanāk (1666.67 – 2220 – 200) * 0.2 = … nē, ne jau -733.33 eiro. Tas ir 0, jo sociālais nodoklis + atvieglojums par bērniem ir lielāks par 1666.67. Piemēro tikai 1666.67.

Otrā soļa IIN. Apliekamā summa būs 4583.33 – 1666.67 = 2916.66. Šo summu 2916.66 sareizina ar likmi 0.23 un no tās atņem sociālā nodokļa + atvieglojumu pārpalikumu, pareizinātu ar 0.2. Sanāk 2916.66 * 0.23 – (2200 + 200 – 1666.67) * 0.2 = 670.83 – 146.67 = 524.16. Ievērojāt aprēķina algoritma maiņu? Kad pats ar to saskāros pirmo reizi, nespēju noticēt savām acīm. Pamatojums: VID metodiskā materiāla 3. piemērs.

Trešā soļa IIN: (20000 – 4583.33) * 0.314 = 4840.83 eiro.

IIN kopā: 0 + 524.16 + 4840.83 = 5364.99 eiro.

Uz rokas darbinieks saņems 20000 – 2200 – 5364.99 = 12435.01 eiro. Darba devēja izmaksas: 20000 + 4818 = 24818 eiro. Starp citu, ja paņem swedbank kalkulatoru, rezultāts atšķiras. Es nezinu, kāpēc viņi pēc 4583.33 DŅ SN aprēķina ar likmi 0.5%. Neesmu redzējis, ka vēl kāds tā darītu. Savukārt aprekinat.lv kalkulatorā ir vēl cits rezultāts. Arī kalkulatori.lv piedāvā savu no visiem atšķirīgo versiju.

Secinājums: ne velti vid.lv (nejaukt ar valsts ieņēmumu dienestu) autors Rolands Celmiņš savulaik rakstīja, ka nodokļu kalkulatoru 2018. gadam neveidos.

Par atbalstu vecākiem

Par nodokļu pārmaiņām no nākošā gadā labus vārdus atrast ļoti grūti. Sistēma tiks pamatīgi sarežģīta un sanāks, ka mazturīgākie iedzīvotāji piespiedu kārtā kreditēs valsti, nesaņemot par to nekādus procentus. Turklāt naudas atgriešanai būs jāaizpilda deklarācija EDS-ā. Piedevām Vienotība iznīcina vienu no jau tā pavisam nedaudzajiem pamatojumiem, kādēļ vajadzētu stāties laulībā. Tas ir, nevarēs kā apgādājamo norādīt nestrādājošu laulāto, kas, iespējams, sēž mājās un audzina bērnus, jo pašvaldība laicīgi nenodrošina vietu bērnudārzā.

Pārsteidzoši, bet parādījusies arī laba ziņa šajā vājprātā. Nacionālā apvienība nav padevusies, bet turpina cīņu par atbalstu vecākiem. Tas ir, netiktu palielināts neapliekamais minimums, bet gan nodokļu atvieglojums par bērniem, kā arī tiks risināti arī citi jautājumi. Ceru, ka NA tas izdosies.

Neesmu aizmirsis, kā pirms dažiem gadiem, kad NA pastāvēja par lielāku atbalstu vecākiem, Vienotība, dažādi politologi u.c. to interpretēja kā pretenzijas uz ministru portfeļiem. Nez, vai tik tālu nonāks arī šoreiz?

Es šobrīd redzu tikai vienu politisku partiju Latvijā, kura reāli rūpējas par valsts nākotni.

Cik tu maksā Rīgas satiksmei?

Intereses pēc parēķināsim, cik tieši tu, rīdziniek, nākošgad maksāsi gan Rīgas domei, gan Rīgas satiksmei.

Pašvaldības budžets pamatā veidojas no iekasētā Iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) un Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN). Pārējās summas tiek iekasētas no dažādām nodevām un sodiem.

 1. Saskaitām, cik lielu maksājam NĪN. To mēdz ietvert arī īres maksājumos, katrā ziņā izīrētājam tādas tiesības ir. Man personīgi tie ir aptuveni pieci lati mēnesī jeb 120 Ls gadā.
 2. Saskaitām gada laikā samaksāto IIN. Visvienkāršāk to izdarīt ar VID kalkulatoru – ievadām mēnesī uz rokas saņemto summu, apgādājamo skaitu, ja vajadzīgs, citus parametrus un rēķinām. Pieņemot, ka uz rokas tava alga ir 500 Ls un apgādājamo nav, samaksātais IIN būs 151.67 Ls, gadā 1820.04 Ls.
 3. Pieņemsim, ka gada laikā sodus maksājis, uzvārdu mainījis vai dzīvniekus reģistrējis neesi. Ja esi – pieskaiti klāt. Precīzs pieskaitāmo summu saraksts raksta apakšā.
 4. Iegūstam kopējo summu par gadu 120 + 1820.04 = 1940.04 Ls. Šī ir naudiņa, kas tiek atņemta no tavas kabatas un atdota Rīgas domei brīvai iztērēšanai.

Kopējie RD budžeta ieņēmumi 2013. gadam ir 464.1 miljons latu, izdevumi, protams, lielāki – 499.1 miljons. Tātad, ja kopējā katlā esi iemaksājis 1940 Ls, reāli RD iztērē 1940.04 * 499.1 / 464.1 = 2086.35 Ls jeb aizņemas no tevis vēl papildus 146.31 Ls (12.19 Ls mēnesī).

Rīgas Satiksme nākošajā gadā dotācijai pieprasīja 63.5 miljonus latu. RD tik dāsna nebija un iedeva tikai 51.5 miljonus jeb par 12 miljoniem mazāk. Citiem vārdiem sakot, RS no RD pieprasīja papildus 1940.04 * 63.5 / 464.1 = 265.44 Ls, RD samaksāja 215.28 Ls un RS (pagaidām) nedabūja 50.16 Ls tavas naudas. Tas, protams, nav akmenī iecirsts un visai iespējams, ka nākošajos budžeta grozījumos RS tomēr tiks pie trūkstošajiem miljoniem. Un, lai arī nākošajā gadā tu katru mēnesi maksāsi Rīgas satiksmei 215.28 / 12 = 17.94 Ls no savas kabatas, tev vienalga papildus būs jāpērk biļete par pilnu maksu un jāgrūstās ar pensionāriem un skolniekiem, kuri brauc par brīvu un IIN nemaksā vispār.

Diemžēl precīzi aprēķināt, cik izmaksā skolnieku, pensionāru vai šoferīšu vizināšana par brīvu, nav iespējams. Trūkst ticamu datu, uz kuriem pamatojoties, to varētu izskaitļot.

 

RD budžetu papildinošie nodokļi, nodevas un soda naudas.

 • Azartspēļu un izložu nodoklis
 • Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos
 • Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu
 • Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu
 • Valsts nodeva par dzīves vietas deklarēšanu
 • Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
 • Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības administratīvās komisijas
 • Naudas sodi par transportlīdzekļa stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, ko uzliek ceļu policija (pašvaldības policija, valsts policija)
 • Naudas sodi, ko uzliek Rīgas pašvaldības policija
 • Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
 • Pašvaldības nodeva par dzīvnieku turēšanu
 • Pašvaldības nodeva par domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
 • Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu (fiksētās)
 • Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu (mainīgās)
 • Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās
 • Pašvaldības nodeva par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā
 • Ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas
 • Ieņēmumi no apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala privatizācijas
 • Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas

Iedz. ien. nodokļa samazinājums

Kā varbūt būsiet dzirdējuši, no nākošā gada tikšot samazināts iedzīvotāju ienākumu nodoklis (IIN) no 25 uz 24%. Eksperti no Eiropas komisijas gan nesen izteikušies, ka tā vietā labāk būtu bijis palielināt ar nodokļiem neapliekamo summu. Un man viņiem gribas piekrist.

Uzreiz norādu, ka visos aprēķinos pieņēmu, ka darba devējam ir iesniegta darba grāmatiņa, pensijas, invaliditātes, apgādājamo utml. nav. Ja interesē veikt aprēķinus sev pašam, iesaku doties uz VID mājas lapu, kurā kā reiz ir ļoti ērts kalkulators.

IIN samazināšana minimālās algas (200 uz papīra) gadījumā papildina maciņu par nieka 1.33 Ls. Pat ja tava alga šobrīd ir 144.75 uz rokas, es nedomāju, ka tas liekas ļoti daudz. Ja nu tev tomēr ir paveicies vairāk un tu uz rokas saņem, teiksim, 500, tad tavi ienākumi palielināsies par 6.07 Ls. Un atkal es nedomāju, ka tas šķiet ļoti daudz.

Palielinot neapliekamo minimumu, visiem iedzīvotājiem ienākumi palielinātos par vienādu summu. Piemēram, ja neapliekamais minimums tiktu atjaunots no tagadējiem 45 uz 2009. gada 90 latiem, VISI uz rokas dabūtu par 11.25 Ls vairāk.

Uz papīra IIN 25% IIN 24%
200.00 Ls 144.75 Ls 146.08 Ls
250.00 Ls 178.13 Ls 179.90 Ls
300.00 Ls 211.50 Ls 213.72 Ls
350.00 Ls 244.88 Ls 247.54 Ls
400.00 Ls 278.25 Ls 281.36 Ls
450.00 Ls 311.63 Ls 315.18 Ls
500.00 Ls 345.00 Ls 349.00 Ls
550.00 Ls 378.38 Ls 382.82 Ls
600.00 Ls 411.75 Ls 416.64 Ls
650.00 Ls 445.13 Ls 450.46 Ls
700.00 Ls 478.50 Ls 484.28 Ls
750.00 Ls 511.88 Ls 518.10 Ls
800.00 Ls 545.25 Ls 551.92 Ls
850.00 Ls 578.63 Ls 585.74 Ls
900.00 Ls 612.00 Ls 619.56 Ls
950.00 Ls 645.38 Ls 653.38 Ls
1 000.00 Ls 678.75 Ls 687.20 Ls
1 050.00 Ls 712.13 Ls 721.02 Ls
1 100.00 Ls 745.50 Ls 754.84 Ls
1 150.00 Ls 778.88 Ls 788.66 Ls
1 200.00 Ls 812.25 Ls 822.48 Ls
1 250.00 Ls 845.63 Ls 856.30 Ls
1 300.00 Ls 879.00 Ls 890.12 Ls
1 350.00 Ls 912.38 Ls 923.94 Ls
1 400.00 Ls 945.75 Ls 957.76 Ls
1 450.00 Ls 979.13 Ls 991.58 Ls
1 500.00 Ls 1 012.50 Ls 1 025.40 Ls
1 550.00 Ls 1 045.88 Ls 1 059.22 Ls
1 600.00 Ls 1 079.25 Ls 1 093.04 Ls
1 650.00 Ls 1 112.63 Ls 1 126.86 Ls
1 700.00 Ls 1 146.00 Ls 1 160.68 Ls
1 750.00 Ls 1 179.38 Ls 1 194.50 Ls
1 800.00 Ls 1 212.75 Ls 1 228.32 Ls
1 850.00 Ls 1 246.13 Ls 1 262.14 Ls
1 900.00 Ls 1 279.50 Ls 1 295.96 Ls
1 950.00 Ls 1 312.88 Ls 1 329.78 Ls
2 000.00 Ls 1 346.25 Ls 1 363.60 Ls

Samazinot IIN, bagātie no tā iegūtu vairāk, nabadzīgākie mazāk. Ja tava alga ir ap 900 „uz rokas”, ieguvums no IIN samazināšanas kļūst lielāks par 11.25 Ls. Man gandrīz vai gribas domāt, ka tie, kuri pieņēmuši šo lēmumu, noteikti nesaņem mazāk par 900 Ls.

No vienas puses tāds princips ir godīgs, jo bagātie arī samaksājuši vairāk naudiņas nodokļos. Bet no otras – bagātie vieni paši bez melnā darba darītājiem izdzīvot nespēs, lai cik naudas viņiem nebūtu. Ja cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ ir spiesti strādāt slikti apmaksātus darbus, neļauj dzīvot, viņi tiek spiesti meklēt ienesīgākas, reizēm nelikumīgas nodarbes. Vai arī nākas braukt meklēt laimi citās zemēs.

Pirms dažām dienām masu medijos pavīdēja ziņa, ka Latvija, salīdzinot ar citām ES valstīm, ir ar sevišķi nevienlīdzīgu bagātības sadalījumu.

Latvija ir atguvusi zināmu ekonomisku stabilitāti, bet tas noticis uz iedzīvotāju rēķina, un ir radījis neparedzētas sociālās sekas ar kurām valdībai šobrīd ir pienākums tikt galā, norādīja Luminas. (..)

Luminas norādīja, ka nepietiekamiem ienākumiem ir tieša negatīva ietekme uz cilvēktiesībām, tostarp pienācīgiem mājokļiem, pārtiku, veselības aprūpi un izglītību. Viņš aicina valdību īpašu uzmanību pievērst neaizsargāto grupu vajadzībām, lai nodrošinātu, ka taupības un citi pasākumi tās nesamērīgi neskartu.

Es diemžēl neredzu nevienu partiju Latvijā, kura reāli vēlētos un spētu rīkoties, lai situāciju vērstu uz labo pusi. Ja vēl atceras, ka Latvijā vairumam cilvēku simpatizē kreisa politika, tad jāatzīst, ka kolosāla brīva niša Latvijas politiskajām partijām stāv tukša jau vismaz padsmit gadus.

Piekrājies

Pēdējā laikā pasekojot līdzi tam, kas darās valstī, godīgi sakot, ir mazliet piekrājies. Man, piemēram, savu mūžu tas Parex nav bijis vajadzīgs, bet tā glābšanai tiks aizpumpēta mana – nodokļu maksātāja naudiņa. Tāpat ar visām koncertzālēm, bibliotēkām, amatpersonu vizītēm, Valdiņa vīna atvēsināšanas skapjiem, dzīvokļiem, Jūrmalas rezidencēm utt. Man tas viss pilnīgi nav vajadzīgs. Es vēl varbūt saprastu, ja to vajadzētu sabiedrības vairākumam. Bet vismaz tas vairākums, ko es pazīstu personīgi, ir savilkuši jostas un gaida vēl sliktākus laikus. Arī viņiem nav vajadzīgas šīs luksusa lietas. Un, sakiet, kādēļ man šī valsts kā tāda ir vajadzīga, ja jelkādas sociālās garantijas tiek apšķērētas un pirms krīzes tiek atlaisti policisti un ugunsdzēsēji, bet zemnieki, lai vispār tiktu uzklausīti, ir spiesti braukt uz galvaspilsētu ar traktoriem un uzstādīt ultimātus? Šī brīža emociju iespaidā uzskatu, ka man nevajag to visu.

Šī valsts ir izaugusi par kroplīgu veidojumu un tā mutācijas ir tā attīstījušās, ka vienkāršas ķirurģiskas operācijas vairs nav iespējamas. Patlaban, ja jāparedz kāda varētu būt šīs valsts nākotne, izskatās, ka viss iespējamais tiks pārdots un prihvatizēts, un viss, kas valstij būs palicis, būs atsevišķas ēkas, daži meži un milzīgi, milzīgi parādi bez jebkāda seguma. Pastāstiet, kādēļ man – vienkāršam pilsonim būtu šie parādi jāmaksā? Pēc kāda laika vai varbūt jau tagad lētāk varētu būt izsludināt valsts bankrotu. Galvenais, ka nav jau jēgas no visiem šiem kredītiem. Tiem dažiem simtiem cilvēku, kuri tai naudai būs pietuvināti, nav tikpat kā nekādas motivācijas šo naudu mērķtiecīgi ieguldīt Latvijas iedzīvotāju labā. Faktiski tā nonāks velns viņu zina kur, tikai ne tur, kur vajadzīgs, kā jau tas vienmēr ir noticis. Bet parādus atdosim mēs.

Reāli mēs būsim vergi. Jau esam. Bezjēdzīgi.

Kāpēc vienmēr pietrūkst naudas?

Tautas forumā ir parādījusies 10 lpp. gara pasaka latviešu valodā, kuru neviļus var noturēt arī par globālās finanšu sistēmas izklāstu. Paralēles velkamas ar Zeitgeist un Zeitgeist: Addendum stāstīto. Tā kā, ja ne viss par globālajām finansēm stāstītais no šīm filmām palika skaidrs, var droši ķerties pie Dod man pasauli plus 5%.

Nodoklis par neizīrētu nekustamo īpašumu

Derētu ar tādu paprāvu nodokli aplikt neapdzīvotos, neizīrētos nekustamos īpašumus un ieviest efektīvus kontroles mehānismus, lai neļautu to viegli apiet, teiksim, bieži mainot deklarētās dzīves vietas, slēdzot fiktīvus īres līgumus utml. To pat varētu piemērot tikai Rīgai vai lielākajām Latvijas pilsētām. Tādējādi dzīvokļu spekulanti būtu mazāk ieinteresēti turēt savā īpašumā tukšus dzīvokļus vai nekustamo īpašumu kā tādu. Līdz ar to celtos valsts ieņēmumi, būtu lielāks piedāvājums nekustamo īpašumu īres tirgū, kristos cenas, daļēji atvieglotos denacionalizēto īres namu īrnieku problēmas un nabadzīgākajiem iedzīvotājiem būtu lielākas iespējas kādā kritiskā brīdī nepalikt uz ielas.

Kāpēc vienam cilvēkam var piederēt trīs dzīvokļi, no kuriem par vienu vai diviem viņš varbūt ir gandrīz aizmirsis, bet cits cilvēks var mierīgi palikt un dzīvot bez pajumtes?