Populāri neloģismi

Tolerance ir viena no Rietumu pamatvērtībām. Konservatīvos var apvainot psihiskos traucējumos, apsūdzēt “naida runā” un uzskatīt par necilvēkiem.

Darviniskā cīņa par stiprākā izdzīvošanu ir radījusi vienlīdzīgas, racionālas cilvēciskas būtnes, kas ir “baltas lapas”, ko tikai samaitā nekrietnā sabiedrība.

Ir laiks pārvarēt rasismu, jo tādas rases nemaz neeksistē. Un tas ir jādara baltajiem cilvēkiem, kuri ir darījuši daudz ļauna visai pasaulei.

Pārējie šeit, paldies @akmens un @DaceKalnina par popularizēšanu.

Simpsona paradokss

…jeb kādēļ ar statistiku jābūt uzmanīgiem.

Tabula rāda divu nierakmeņu ārstēšanas metožu salīdzinājumu. Metode A ir ķirurģiska operācija, metode B – minimāli invazīva metode.

Pirmais skaitlis iekavās ir sekmīgu ārstēšanas gadījumu skaits, otrais – kopējais ārstēšanas gadījumu skaits.

Metode A Metode B
Lieli akmeņi Grupa 1
93% (81/87)
Grupa 2
87% (234/270)
Mazi akmeņi Grupa 3
73% (192/263)
Grupa 4
69% (55/80)
Kopā 78% (273/350) 83% (289/350)

 

  • Metode A bijusi veiksmīgāka, ja operēti lieli akmeņi un ja operēti mazi akmeņi.
  • Ja saskaita visus gadījumus kopā, veiksmīgāka ir metode B.

https://en.wikipedia.org/wiki/Simpson’s_paradox